To unge SSI-forskere får Det Frie Forskningsråds Forskertalentbevilling

Et særligt gen hos diarréfremkaldende bakterier og celledelingsprocessen i S. aureus bakterien er hovedtemaerne for de to forskningsprojekter, der førte til bevillingen.

Nadia Boisen og Martin Saxtorph Bojer har modtaget Det Frie Forskningsråds Forskertalentbevilling. Denne bevilling gives til talentfulde unge forskere, der har opnået en ph.d.-grad eller tilsvarende inden for de seneste fire år, og som har præsteret forskning af meget høj kvalitet inden for deres felt.

Både Nadia Boisen og Martin Bojer har udført deres ph.d.-studier på Statens Serum Institut inden for bakteriel patogenese – det vil sige de processer, der sker, når bakterier fører til sygdom.

Gen hæmmer bakteriers evne til at give diarré

Nadia Boisen modtager DFF-Forskertalent for sit projekt: ”A new virulence repressor of gram-negative bacteria: Potential protection against disease”, som udføres på Statens Serum Institut.

Projektet handler om at studere et nyopdaget gen kaldet aar, som tilsyneladende har den effekt på bakterier, at det regulerer bl.a. E.coli bakteriers evne til at give mennesker – og især børn – diarré.

Diarré er fortsat et alvorligt sundhedsproblem i ulande, hvor det er den næsthyppigste årsag til død blandt børn under fem år. Nadia Boisens projekt går ud på at undersøge, hvorfor tilstedeværelsen af aar i bakterierne tilsyneladende beskytter børn mod diarré selv om de er blevet smittet med bakterien.

Hvordan styrer stafylokokbakterier deres celledeling?

Martin Saxtorph Bojer modtager DDF-Forskertalent for projektet: “Exploiting endogenous cell division inhibition mechanisms in Staphylococcus aureus as a scaffold for novel antimicrobial therapies”, som udføres på Københavns Universitet.

Projektet har som mål at lære mere om celledelingsprocessen i bakterien Staphylococcus aureus. Det er begrænset, hvor meget vi ved om processen – heriblandt hvordan cellen selv er i stand til at hæmme sin celledeling. Derfor går projektet ud på at få indsigt i denne proces og identificere de stoffer, der på molekylært niveau kan føre til samme hæmning. Hvis det lykkes, kunne den slags stoffer være grundlag for at forsøge at finde frem til nye behandlinger mod bakterien.

DFF-Forskertalent indgår i Det Frie Forskningsråds karriereprogram Sapere Aude. Bevillingen kan kun gives til forskere, der har modtaget et DFF-Individuelt postdoc-stipendium. DFF-Forskertalent består af en supplerende bevilling på op til 500.000 kr..