Stabilt antal får diagnosen hiv i Danmark

I 2013 blev der anmeldt 179 personer der var diagnosticeret med hiv for første gang. Blandt disse var 109 danskere, og 70 indvandrere. Såvel det absolutte antal ny-diagnosticerede som fordelingen på smittegrupper har således været relativt stabilt siden 2005.

Hovedparten, 97, var mænd der har sex med mænd (MSM), 67 var heteroseksuelt smittet og 11 var i.v. stofbrugere. Fire var anmeldt med anden eller ukendt smittemåde.

Over halvdelen af de hiv-smittede var først testet da de havde et CD4-tal under 350, hvilket vil sige at immunsystemet var betydeligt nedsat, og behandlingen burde have været iværksat. Der var stor forskel på fordelingen på de forskellige smittegrupper. Blandt MSM var andelen med CD4-tal på 350 eller derover ved diagnosen 57 % i modsætning til heteroseksuelt smittede, hvor denne andelen var 34 %.

Checkpoint er AIDS-fondets teststeder for MSM og indvandrere, hvor man uden forudgående aftale kan blive testet for hiv og syfilis, og få svar med det samme. Her var 20 af de 97 MSM, der var anmeldt i 2013 blevet testet. De MSM, der blev testet på Checkpoint, blev generelt diagnosticeret tidligere i forløbet af hiv-sygdommen end andre; 70 % havde CD4-tal på over 350 ved diagnosen.

I år præsenteres hiv-årsopgørelsen på en ny måde. Opgørelsen medregner kun de personer, som er diagnosticeret for første gang dvs. at patienter, som er kendt hiv-positive diagnosticeret i udlandet er ekskluderet. Desuden får aids ikke en egen årsopgørelse, men behandles som en del af hiv-sygdommen.

Det er to forbedringer af meldesystemet, der gør disse tiltag mulige; først indførelsen af fødselsdag og Soundex-navnekode på anmeldelserne fra 2005, og nu cpr-nummer i 2013. Den mere nøjagtige præsentation sker på bekostning af et vist tab i sammenlignelighed med tidligere årsopgørelser.

Læs mere i EPI-NYT 37/2014