Klamydia i 2013

Der blev påvist ca. 550 færre personer med klamydia i 2013 end i 2012, men der var også et fald i antal klamydiaundersøgelser fra ca. 340.000 i 2012 til 312.000 i 2013.

Sammenlignet med tidligere år sås et fald i forekomsten af klamydia for begge køn i de yngre aldersgrupper, medens der var en svag stigning i aldersgruppen 35-39 år. Henholdsvis 79 % af mændene og 87 % af kvinderne med klamydia var i aldersgruppen 15-29 år. Den højeste forekomst blandt mænd var ligesom i 2012 blandt de 21-årige. For kvinder fandtes den højeste forekomst blandt de 19-årige. Klamydia var hyppigst forekommende i København, både antalsmæssigt og målt i forhold til befolkningstallet.

Aldersfordelingen har de seneste år ændret sig i retning af færre tilfælde blandt de yngre aldersgrupper og en svag stigning blandt de 35-39-årige. Men det er uvist om stigningen skyldes en reelt øget sygdomsforekomst eller en øget prøvetagningsaktivitet i denne aldersgruppe.

Størstedelen af klamydiatilfældene sås blandt kvinder (61 %), men der er ikke grund til at tro, at klamydia er mindre udbredt blandt mænd end blandt kvinder. Der opfordres derfor fortsat til øget prøvetagning blandt mænd.

Der var igen i 2013 en stigning i antallet af mænd, der fik påvist klamydia i endetarmen. Især i sådanne tilfælde er det vigtigt at mænd også undersøges for andre seksuelt overførbare infektioner.

Læs mere om klamydia i EPI-NYT 36/2014