Listeriaudbrud – mistænkt kilde kødpålæg

Tyve patienter er smittet med listeria og der er mistanke om at smittekilden er kødpålæg leveret fra en virksomhed som Fødevarestyrelsen i dag har lukket.

Statens Serum Institut efterforsker et sygdomsudbrud med listeriose. Denne sygdom forårsages af bakterien listeria. Den smitter hovedsageligt gennem mad, der indeholder bakterien, og den giver alvorlig sygdom hos i forvejen svækkede individer. Opklaringsarbejdet sker i et tæt samarbejde med Fødevarestyrelsen og Fødevareinstituttet DTU.

Fra september 2013 til i dag er der registreret 20 patienter med listeriose som er del af udbruddet. De fleste tilfælde er dog forekommet for nylig. I juni, juli og august alene er der registret 15 nye tilfælde.

Siden september 2013 er listeriabakterier fra patienter blevet undersøgt med genom-sekvensering på Statens Serum Institut. Det er på denne baggrund, man kan påvise, at de pågældende 20 patienter har været inficeret med identiske listeriabakterier. Det er desuden lykkedes at påvise den samme listeriabakterie i et parti rullepølse. Det pågældende parti rullepølse er blevet trukket tilbage fra markedet 6. maj.

Fødevarestyrelsen har i dag lukket den virksomhed, der har produceret rullepølsen, da nye prøver fra virksomheden var positive for listeria. Desuden er der igangsat en fuld tilbagetrækning af virksomhedens produkter, der bl.a. omfatter kødpålægsprodukter og pølser. 

For at forebygge yderligere tilfælde af sygdommen anbefales det, at folk i særlig risiko og køkkener, der laver mad til ældre og svækkede personer, følger Fødevarestyrelsens enkle køkkenregler om at smide mad ud, der har overskredet sidste anvendelsesdato, holde en køleskabstemperatur på højst 5 °C, og huske at maden har kortere holdbarhed, så snart emballagen er brudt. Statens Serum Institut opfordrer endvidere sundhedspersonale til at have øget opmærksomhed på prøvetagning for listeria blandt patienter med relevante symptomer (se nedenfor). De kliniske mikrobiologiske afdelinger bedes ved fund af Listeria indsende isolater hurtigst muligt til Statens Serum Institut for yderligere typning.

Listeriose er en fødevarebåren infektion, der skyldes bakterien Listeria monocytogenes. Listeria monocytogenes kan findes overalt i miljøet og derfor også i rå fødevarer. Alle mennesker spiser bakterien fra tid til anden, men kun i forvejen svækkede personer bliver syge. Risikofaktorer for sygdom er bl.a. cancer, hæmatologiske lidelser, diabetes og graviditet. Sygdommen viser sig oftest som blodforgiftning eller hjernehindebetændelse. Dødeligheden er ca. 25 %. Oftest bliver patienterne indlagt med symptomer som feber, almen svækkelse og eventuelt diarré og opkast. Hos gravide er der risiko for abort eller dødsfødsel. Inkubationstiden for listeriose er mellem 1 og 70 dage (oftest 7-21 dage) og den lange inkubationstid gør det ofte vanskeligt at finde smittekilden. Bakterien vokser ved køleskabstemperatur og kendte risikofødevarer er kødpålæg, koldrøget fisk og gravad fisk, samt bløde oste. I Danmark rapporteres normalt omkring 50 tilfælde af listeriose per år.

Patienterne i dette udbrud er 11 kvinder og ni mænd i alderen 43-89 år og de er bosat i hele landet. Der er 12 patienter der afgået ved døden indenfor 30 dage efter prøvedato. I lighed med tidligere listeriaudbrud har patienterne alvorlig underliggende sygdom og dødsfaldene kan derfor ikke med sikkerhed tilskrives listeriainfektionen.

Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Steen Ethelberg

Kontakt

Steen Ethelberg, Afsnitsleder, Infektionsepidemiologi & Forebyggelse / Fødevare- og vandbårne sygdomme og zoonoser
T. 32683545 @. set@ssi.dk Se profil