Hvordan skal man forholde sig hvis man har spist varer fra Jørn A. Rullepølser

Sandsynligheden for at få listeria-infektion ved at have spist et produkt fra Jørn A. Rullepølser er meget lille. Ingen grund til at søge læge, hvis man ikke har symptomer på listeriasmitte. Sådan lyder rådet til alle, der har spist nogle af de produkter, der nu er trukket tilbage pga. listeriamistanke.

SSI’s tema om listeriaudbrud er opdateret med yderligere information til borgere og sundhedspersonale.

Personer, herunder gravide, ældre og svækkede, der ikke har symptomer, skal ikke kontakte læge. Der er ikke behov for at blive undersøgt eller få taget prøver, og der er ikke indikation for forebyggende behandling.

Raske personer skal kun kontakte læge, hvis de får symptomer, som de også normalt ville have valgt at kontakte læge for, fx ved symptomer på blodforgiftning med høj feber, kulderystelser, muskelømhed og påvirket almentilstand, eller ved symptomer på hjernehindebetændelse med høj feber, nakke-/rygstivhed eller ændret bevidsthedsniveau.

Ældre personer (>60 år) eller personer, som har alvorlig underliggende sygdom, fx cancer, blodsygdomme og diabetes eller er i immundæmpende behandling, bør kontakte læge ved feber, svækket almentilstand, diarré og opkast.

Gravide kvinder kan have et mildere forløb af listeriose og bør kontakte læge ved feber, muskelsmerter, diarré, mavesmerter eller smerter ved vandladning.

Sundhedspersoner bør være opmærksomme på listeriose som differentialdiagnose, når personer henvender sig med relevante symptomer (se ovenfor), og hvis de har en konkret eksponering for en risikofødevare.

Læs mere i dette tema om listeriaudbruddet.