Hospitalsafdelinger og misbrugscentre har nu mulighed for at rekvirere hepatitis B-vaccine

Ifølge Bekendtgørelse om gratis hepatitisvaccination til særligt udsatte persongrupper, kan personer med hepatitis C gratis blive vaccineret mod hepatitis B.

Der kan vaccineres med en kombination af hepatitis A- og B-vaccine, eller med ren hepatitis B-vaccine, efter den vaccinerende læges skøn.

Vaccinen har hidtil kun kunnet rekvireres fra SSI på regionens regning, såfremt rekvirenten havde et ydernummer. Det vil i praksis sige, at kun praktiserende læger kunne rekvirere vaccinen.

Nu er der imidlertid skabt mulighed for, at SSI's ordremodtagelse også kan udlevere vaccine på regionens regning til hospitalsafdelinger og misbrugscentre. Sygehusafdelinger skal rekvirere vaccinen gennem sygehusapoteket. Ved bestilling oplyses personnummer på patienten.

På større afdelinger og misbrugscentre kan personer, der falder ind under bekendtgørelsen, komme uden foregående aftale, således at der ikke på forhånd kan bestilles vaccine til den pågældende. Her kan det være mest praktisk at ligge inde med et mindre lager vaccine, og herefter bestille den gratis vaccine bagudrettet.