WHO har erklæret udbruddet af ebola i Vestafrika for en trussel mod folkesundheden

Erklæringen om at udbruddet udgør en folkesundhedsmæssig krisesituation af international betydning begrundes i, at udbruddet er alvorligt, og der er risiko for international smittespredning. Dette kræver en koordineret international indsats for at begrænse smittespredning. Beslutningen betyder, at 194 af verdens lande har pligt til at følge WHO’s anbefalinger om forebyggende tiltag. På denne baggrund fraråder Udenrigsministeriet nu alle ikke-nødvendige rejser til Guinea, Liberia og Sierra Leone.

WHO har bl.a. meldt ud, at lande med aktuelt udbrud af ebola skal iværksætte deres alarmberedskab for at sikre, at der er fuld fokus på smitteforebyggelse og kontrol, herunder adgang til nødvendigt udstyr og faciliteter for sundhedspersonale. Borger skal oplyses om sygdommen og om forholdsregler til at mindske risiko for smitte  fx frarådes store forsamlinger. Der skal etableres screening af alle rejsende ved grænser, havne og lufthavne i de berørte lande med minimum temperaturmåling og spørgeskema, så syge borgere, eller borgere der har været eksponeret for ebola, ikke rejser ud af landet.

I afrikanske lande, der grænser op til lande med udbrud opfordres bl.a. til intensiveret overvågning af patienter med symptomer forenelige med ebola, samt uddannelse af sundhedspersonale i håndtering af mulige ebolapatienter og etablering af særlige ekspert-teams der kan rykke ud, hvis der er mistanke om ebolatilfælde, så smittespredning til nabolandende hurtigt opdages og begrænses.

WHO anbefaler fortsat ingen rejserestriktioner, men alle lande bør give råd om forholdsregler angående ebolasmitte ved rejse til de berørte lande. Alle lande skal også kunne håndtere modtagelse, diagnosticering og behandling af mulige ebolapatienter. På baggrund af WHO’s udmelding fraråder Udenrigsministeriet nu alle ikke-nødvendige rejser til Guinea, Liberia og Sierra Leone. I Nigeria er der endnu ikke meldt om smitte i samfundet, men situationen følges tæt.

Selvom der vil kunne komme rejseassocierede ebolatilfælde til Europa, er risikoen for smittespredning i Europa meget lille, da både beredskab og sundhedsvæsen er stærkere her end i de berørte afrikanske lande.

Læs videre om udbrud af ebola i Vestafrika

Læs mere om udenrigsministeriets rejsevejledning til Sierra Leone

Læs mere om udenrigsministeriets rejsevejledning til Guinea

Læs mere om udenrigsministeriets rejsevejledning til Liberia