Ebola-udbruddet fortsætter - nu også med enkelte tilfælde i Nigeria

Ifølge WHO er der nu i alt ca. 1600 tilfælde heraf næsten 900 dødsfald i Afrika som følge af Ebola. Der har igennem flere måneder været smittespredning i Guinea, Liberia og Sierra Leone, og der er tidligere rapporteret om et enkelt ebola dødsfald i Nigeria hos en rejsende fra Liberia.

Der er nu rapporteret om tre nye mulige tilfælde i Nigeria, heraf ét tilfælde blandt en rejsende fra Guinea og to tilfælde blandt sundhedspersonale, som er/anses for smittet af den første patient. Det samlede antal rapporterede tilfælde i Nigeria er dermed fire, men ingen af disse er endnu laboratoriebekræftet af WHO. Der er endnu ikke tegn til smittespredning i den almindelige befolkning i Nigeria.

WHO understreger, at der stadig er brug for at styrke indsatsen for at styrke alle aspekter af epidemibekæmpelsen i de berørte lande, herunder kontaktopsporing, information til befolkningen, social mobilisering, behandling og håndtering af de syge, infektionskontrol og hygiejne samt ikke mindst koordination. Tidlig diagnose og øjeblikkelig isolation af syge er den eneste måde at stoppe spredning af virus i samfundet, men denne indsats udfordres af mange forhold så som udbredt skepsis eller mistillid til sundhedsmyndigheder og hjælpeorganisationer samt manglende viden om ebolavirus. Man kan ikke udelukke, at der vil kunne komme enkelte rejsende til Europa med ebola-infektion, men smittespredning i Europa herunder Danmark er usandsynlig.

Der er ingen rejserestriktioner til de berørte lande. Rejsende opfordres til at søge information på SSI's hjemmeside, som løbende opdateres i takt med nye informationer fra WHO og de berørte lande. Smitterisikoen ved almindelig færden i landene anses som minimal, hvis man undgår forskellige risikosituationer. Da risikoen for smitte er større ved ophold på sundhedsklinikker, sygehuse m.v. i Guinea, Sierra Leone og Liberia, bør man grundigt overveje ikke-nødvendige rejser til disse lande.

Læs videre om udbrud af ebola i Vestafrika