Vaccinationsforslag ved udlandsrejse, herunder evt. krav om revaccination mod polio

Forslagene til vaccination og malariaforebyggelse er opdateret.

Statens Serum Institut og en referencegruppe udpeget af de faglige selskaber har igen i år gennemgået de landespecifikke forslag til forebyggelse af smitsomme sygdomme ved udlandsrejse.

Tabellerne med forslag til vaccination og malariaprofylakse ved udlandsrejse er let revideret, specielt er der opdateringer i forhold til vaccination mod polio, gul feber, meningokok meningitis, japansk hjernebetændelse, mæslinger og hepatitis A/B.

Særligt om risikoen for spredning af polio:

WHO har erklæret, at den internationale spredning af polio er en folkesundhedsmæssig krisesituation af international betydning og har udsendt anbefalinger for 10 lande, hvor poliovirus aktuelt forekommer.

Særligt for fire lande (Pakistan, Cameroun, Syrien og Ækvatorialguinea), hvor der er rapporteret om tilfælde af polio, og hvorfra poliovirus i den seneste tid er blevet spredt til andre lande kan der være indført krav om polio revaccination ved udrejse af landet.

På denne baggrund anbefales det indtil videre, at danske rejsende, der skal opholde sig i mere end fire uger i Pakistan, Syrien, Cameroun eller Ækvatorialguinea bliver boostet med IPV-vaccine inden afrejse, hvis sidste polio-booster er givet for mere end 12 måneder siden. Revaccinationen bør helst gives fire uger før afrejse, men i hvert fald inden denne og dokumenteres i det gule internationale vaccinationshæfte.

Hvis den rejsende ikke er fuldt grundvaccineret mod polio i form af tre doser med mindst én måneds mellemrum mellem 1. og 2. dosis og mindst seks måneders mellemrum mellem 2. og 3. dosis, bør dette som minimum sikres af hensyn til den individuelle beskyttelse.

Læs mere i EPI-NYT 27a+b/2014

Se også Rejser og smitsomme sygdomme