Importeret malaria er fortsat på et lavt niveau i Danmark

I 2013 blev i alt 62 tilfælde af importeret malaria anmeldt fra danske laboratorier til Statens Serum Institut.

Antallet af anmeldte malariatilfælde var i 2013 på samme lave niveau som i de seneste år. Som hidtil var hovedproblemet risikoen for den alvorlige falciparum-malaria i Afrika, idet næsten 90 % af alle påviste tilfælde var fra Afrika, og af disse var næsten 90 % falciparum-malaria. Immigranter på besøg i deres oprindelsesland udgør den største risikogruppe.

Det lave antal bekræfter den faldende tendens observeret siden slutningen af 1990’erne. Nedgangen i importerede malariatilfælde har været særligt markant, hvad angår falciparum-malaria importeret fra Afrika, og er på linje med udviklingen i en række andre vestlige lande, men vivax-malaria har også været faldende. Den faldende globale malariaforekomst, inklusive i Afrika, er nok den vigtigste forklaring på faldet, kombineret med anvendelse af mere effektiv medikamentel profylakse i de seneste 15 år.

Trods den generelt positive udvikling er informationsindsatsen om anvendelse af korrekt malariaprofylakse stadig vigtig. Dette gælder særligt over for indvandrere og deres børn, som typisk rejser på længerevarende besøg i deres oprindelsesland, undertiden til områder med betydelig malariarisiko.

Læs mere i EPI-NYT 26/2014, hvor der også gives opdaterede anbefalinger for malariaprofylakse