Udbrud af sneglefeber efter badning i flod på Korsika

I alt 11 personer, heraf seks franskmænd og fem tyskere fra fire forskellige familier, har fået påvist sneglefeber efter at have badet i Cavu-floden på det sydlige Korsika i Frankrig i sommeren 2011 og 2013.

Sneglefeber, der også kaldes bilharziose eller schistosomiasis, er en parasitinfektion, der kan skyldes forskellige typer af blodikter. Alle personer i det aktuelle udbrud har fået påvist infektion med Schistosoma haematobium, der hovedsageligt forekommer i Afrika, Mellemøsten og på Den Arabiske Halvø.

Der kan være personer fra Danmark og andre europæiske lande, der har badet i Cavu-floden nær Porto Vecchio på Korsika i 2011 og 2013, imens der har været risiko for smitte med sneglefeber. Ved symptomer forenelige med sneglefeber bør man kontakte læge med henblik på yderligere undersøgelse.

Tilsvarende må læger være opmærksomme på uro-genital bilharziose som differential diagnose blandt patienter med urinvejssymptomer, der har badet i Cavu-floden på Korsika.

Infektion foregår ved, at larver trænger igennem menneskets hud efter selv kort tids badning i ferskvand. Larverne føres med blodet til lunger og leveren, hvor de udvikles til voksne 1-2 cm lange orme, der efter 10-12 uger lægger sig i blodkar omkring blæren. Her kan ormene igennem 3-5 år udskille æg, der går igennem blærevæggen og udskilles med urinen. Kun i ferskvand kan æggene udklækkes til frie larver, som derefter inficerer bestemte sneglearter (mellemvært), hvor de modnes og frigives som de larver, der kan trænge igennem menneskers hud.

I forbindelse med, at larverne trænger igennem huden kan ses kløe og irritation af huden, i de efterfølgende uger kan ses feber eller allergiske reaktioner. I det kroniske stadie skyldes symptomerne ormeæggenes passage igennem blærevæggen, der kan føre til svie ved vandladning, blod i urinen samt tilbagevendende urinvejsinfektioner og i værste fald påvirkning af nyrerne.

Diagnosen kan stilles ved mikroskopi af urin, og undersøgelse for antistoffer i blodet. Der findes en effektiv behandling af sneglefeber.