Statens Serum Institut sender påmindelser til forældre om manglende børnevaccinationer

I næste uge begynder SSI at sende skriftlige påmindelser til forældre til børn der mangler mindst én af de vaccinationer, der anbefales i børnevaccinationsprogrammet.

Påmindelserne sendes til børn der fra d. 15. maj og fremefter fylder 2, 6½ og 14 år, og som på det tidspunkt - ifølge. opslag i Det Danske Vaccinationsregister – mangler en eller flere børnevaccinationer.

Formålet med ordningen er at øge vaccinationsdækningen for at sikre, at så få børn som muligt får alvorlige sygdomme, der kan forebygges ved vaccination. Danmark har en lavere vaccinationsdækning end de lande, vi normalt sammenligner os med, og det har fx vist sig ved gentagne udbrud af mæslinger de seneste år.

Undersøgelser blandt forældre har vist, at forglemmelse er en hyppig årsag til manglende vaccination, og det er netop denne gruppe af forældre, man håber at nå med påmindelsesordningen.
 
SSI får oplysninger om børnenes vaccinationer fra Det Danske Vaccinationsregister. Der vil være forældre, der modtager påmindelser, selvom deres børn er korrekt vaccineret. Årsagen til det er, at vaccinationer registres med nogle måneders forsinkelse i vaccinationsregisteret. Hertil kommer at nogle vaccinationer ikke bliver registreret, fx vaccinationer givet i udlandet, eller hvis lægen har glemt at sende en regning på vaccinationen til Regionen.

Forældre, der ikke ønsker at modtage påmindelser om manglende vaccination har mulighed for at fravælge det via www.ssi.dk/fravalg.

Påmindelsesordningen vil betyde, at de praktiserende læger kan få flere henvendelser fra forældre angående deres børns vaccinationer. Der er udarbejdet informationsmateriale om påmindelsesordningen til både sundhedspersonale og borgere på www.ssi.dk/vac.

Det er Folketinget, der har besluttet, at SSI skal udsende påmindelsesbreve. Folketinget og Sundhedsministeren har fastsat lovgivning om SSI´s udsendelse af påmindelser i Lov om ændring af sundhedsloven og Bekendtgørelse om udsendelse af påmindelser med henblik på at forbedre tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet m.v.

Læs mere om påmindelsesordningen i EPI-NYT 20/2014