Bloddonorscreening 2013

I 2013 var antal donorer i Danmark positive for de tre virusmarkører hiv, hepatitis B og hepatitis C forsat lavt.

Der blev i 2013 screenet 299.106 portioner blod og i alt undersøgt 14.450 førstegangsdonorer.

Ni førstegangsbloddonorer blev testet positive for hepatitis B og to førstegangs-donorer for hepatitis C.

Én flergangsdonor blev fundet hiv-positiv, men da blodet fra sidste tapning ikke var brugt til donation, var der ikke risiko for smitte.
Én donor var alene positiv for hepatitis B virus ved den såkaldte NAT-screening og ville således ikke være blevet fundet i donorscreeningen, såfremt NAT-screening ikke var blevet indført i 2009.

Læs mere i EPI-NYT 19/2014