Stabil, men høj forekomst af listeriose i Danmark 2006-2013

Omkring 50 mennesker får en alvorlig infektion med bakterien Listeria monocytogenes hvert år i Danmark. SSI har iværksat tiltag, der skal forbedre overvågningen af tilfælde og eventuelle udbrud med bakterien.

Listeriose er en fødevarebåren infektion, der forårsages af bakterien Listeria monocytogenes. Især ældre og immunsvækkede personer samt gravide og deres ufødte børn kan blive alvorligt syge af bakterien. Sygdommen viser sig oftest som en infektion i blodbanen eller meningitis. Samlet set dør omkring 25 % af dem, der får listeriose.

I Danmark er der siden 2003 set en stigende forekomst af listeriose, der de sidste par år har stabiliseret sig omkring 50 tilfælde om året. Det svarer til en incidens på ca. 0,9 per 100.000 indbyggere. Sammenlignet med andre lande i Europa har Danmark en høj incidens. Stigningen er set i de ældre aldersgrupper, der er i øget risiko for at få listeriose. Gennem mange år har antallet af listeriosetilfælde hos gravide været lavt i Danmark.

Udbrud af listeriose, hvor flere smittes af samme smittekilde, kan forekomme. Disse er svære at opklare, bl.a. fordi tiden fra man indtager bakterien, til man bliver syg, kan være flere uger. SSI har netop iværksat tiltag, der skal forbedre overvågningen af listeriose og mulighederne for at opklare udbrud. Siden slutningen af 2013 overvåges der for udbrud med listeriose ved hjælp af genomsekventering af bakterierne. Genomsekventering giver en hurtig og præcis karakterisering af bakteriernes dna og dermed mere sikker påvisning af patienter, der kan være epidemiologisk relaterede. Det giver også nye muligheder for let og pålidelig sammenligning af bakterieisolater fra patienter og fødevarer både nationalt og internationalt. Desuden interviewes alle listeriose-patienter i 2014 om deres madvaner for at få bedre viden om mulige smittekilder.

For at undgå Listeria, anbefaler Fødevarestyrelsen, at forbrugerne smider mad ud, der har overskredet sidste anvendelsesdato og er opmærksomme på, at maden har begrænset holdbarhed efter åbning af emballagen. Derudover er det vigtigt at overholde de generelle retningslinjer for god køkkenhygiejne og holde temperaturen i køleskabet på maks. 5 °C.

Læs mere i EPI-NYT 18/2014