Stigende forekomst af vancomycin-resistente enterokokker

Vancomycin er primær behandling ved alvorlige infektioner med antibiotikaresistente enterokokker. I 2012 og 2013 er der set en stigende forekomst af infektioner med vancomycin-resistente enterokokker på hospitaler i flere regioner.

I 2010 og 2011 sås en stigning af vancomycin-resistente enterokokker (VRE) på hospitalsafdelinger i Region Midtjylland. Stigningen af kliniske VRE-infektioner fortsatte i 2012, hvor SSI modtog 54 VRE-isolater fra urinvejsinfektioner, sårinfektioner og blodinfektioner. I 2013 steg antallet til 248 kliniske VRE-isolater. Herudover blev der modtaget 168 isolater fundet ved screening af fæces i 2013.

Stigningen i 2013 sås primært på sjællandske hospitaler, især fra Region Hovedstaden men også fra Region Sjælland. Der var fortsat et større antal isolater fra Region Midtjylland, i de øvrige regioner blev der ligeledes fundet VRE, men i mindre omfang. Typning viser, at det er flere forskellige stammer, der spredes. Der er imidlertid også set spredning af de samme klon-typer indenfor de enkelte hospitaler samt imellem hospitalerne.

Det er vigtigt, at der lokalt er opmærksomhed på VRE-infektioner, så videresmitte så vidt muligt undgås.

Læs mere i EPI-NYT 16-17/2014