Fald i antal tilfælde af kighoste i 2013

Kighoste er en luftvejsinfektion, der særligt kan have et alvorligt forløb blandt små børn. Derfor vaccineres mod kighoste ved 3,5 og 12 måneder samt ved 5 år i det danske børnevaccinationsprogram.

I 2013 faldt antallet af påviste kighostetilfælde igen til normalt niveau efter, at der i 2012 sås en fordobling i antal kighostetilfælde i forhold til de foregående år.

Den højeste forekomst af kighoste er stadigt blandt børn under ét år. De seneste år er der dog blevet større opmærksomhed på, at kighoste også kan være en årsag til langvarig hoste blandt voksne, og over halvdelen af de påviste tilfælde af kighoste i 2013 sås blandt personer over 15 år. Dette skyldes også, at der nu er en diagnostisk metode til rådighed, der gør det muligt at stille diagnosen sent i sygdomsforløbet.

I 2013 modtog vi 73 anmeldelser om børn under 2 år med kighoste. Heraf var knap 40 % uvaccinerede og over halvdelen blev indlagt. Der blev ikke rapporteret om dødsfald i 2013. Det anbefales, at børn følger børnevaccinationsprogrammet og får vaccinationerne i tide, da barnet først har betydende beskyttelse mod kighoste efter de to første vaccinationer.

Læs mere i EPI-NYT 14/2014