Laveste antal salmonellatilfælde siden 1984

1.136 danskere blev diagnosticeret med salmonella i 2013. Det er tredje år i træk, at antallet er stabilt og langt under niveauet i 1990’erne.

Den salmonellatype, der tidligere var den mest almindelige, Salmonella Enteritidis, er nu sjælden i Danmark. Fire-femtedele af Salmonella Enteritidis patienterne blev sidste år smittet i udlandet. I 2013 blev mange især smittet på ferierejse til Tyrkiet. Den anden almindelige salmonellatype, Salmonella Typhimurium optræder dog forsat hyppigt, og langt de fleste patienter med denne type blev smittet i Danmark.

Samlet set var det lidt over halvdelen af de patienter, der fik salmonella i 2013, som blev smittet under rejse i udlandet. Flest patienter blev smittet i Tyrkiet, nemlig 123 patienter. Herefter fulgte andre populære turist-rejselande: Thailand med 54 patienter, Ægypten med 33 patienter, Spanien med 23 patienter og Tunesien og Indien med henholdsvis 14 og 10 smittede patienter.

I Danmark sås to større udbrud, som involverede henholdsvis 21 og 43 personer. Begge var forårsaget af S. Typhimurium. I det ene tilfælde var svinekød identificeret som smittekilde – i det andet er svinekød den formodede smittekilde.

Det stabile lave niveau af salmonellainfektioner er nået efter mange års indsats for at fjerne salmonella fra danske æg og kyllinger. Kyllingekød og især æg var skyld i størstedelen af de 3 – 4.000 tilfælde af salmonellainfektion, der sås årligt i løbet af 1990’erne.

Tyfus og paratyfus forårsages af to særlige former for salmonella. Samtlige patienter anmeldt i de seneste tre år har været smittet i udlandet. Antallet af disse infektioner er også stabilt og lavt, i 2013 registreredes i alt 19 infektioner, det laveste tal i en årrække.

Læs mere i EPI-NYT 11/2014