Mæslinger i København

Et barn på 12 måneder har fået påvist mæslinger på Hvidovre Hospital.

Barnet var ikke MFR-vaccineret pga. lav alder, og der er ikke nogen kendt smittekilde, herunder ophold i udlandet. Under sygdomsforløbet forud for diagnosen har barnet siddet i venteværelse med andre børn og voksne hos den praktiserende læge, i lægevagten og i forbindelse med indlæggelsen. Den praktiserende læge og Hvidovre Hospital har i samarbejde med Embedslægeinstitutionen sikret information af de patienter, der kan have været udsat for smitte.

Læger i Københavnsområdet opfordres aktuelt til at være ekstra opmærksomme på diagnosen hos børn og yngre voksne med symptomer på mæslinger. Det er vigtigt, at personer mistænkt for mæslinger så vidt muligt ikke opholder sig i venteværelser med andre patienter, idet mæslinger er yderst smitsom.

Diagnosen kan verificeres ved påvisning af IgM-antistoffer i blodet. Hurtigdiagnostik af virus med PCR udføres fra svælgpodning og urin (evt. blod) på virologisk afdeling på Statens Serum Institut. Laboratoriepåvist mæslingeinfektion er anmeldelsespligtig på formular 1515.

Vaccination mod mæslinger er en del af MFR-vaccinen, som tilbydes alle børn i børnevaccinationsprogrammet. Vaccinen kan også gives til ikke tidligere vaccinerede voksne. De skal dog selv betale for vaccinen. Hvis ikke-immune personer med sikkerhed har været udsat for smitte, kan MFR-vaccination inden for 3 døgn eller injektion med humant normalt immunglobulin inden for 6 døgn efter smitte forebygge eller mildne sygdommen.