Antallet af patienter der får påvist influenza stagnerer

Efter tre ugers stigning var antal påviste tilfælde af influenza i uge 8 på niveau med sidste uge. Andelen af borgere der kontakter læge med influenzalignende symptomer er stadigt lav, men der indlægges fortsat influenzapatienter på landets intensivafdelinger.

I alt blev 705 personer undersøgt for influenza i Danmark, heraf var 155 patienter positive for influenza A, svarende til en positiv procent på 22 %, hvilket var på niveau med sidste uge. Antallet af påviste influenzatilfælde er stadigt under halvdelen af det højeste antal ugentlige tilfælde, der blev påvist i sidste influenzasæson. Kun fem patienter fik påvist influenza B.

Der sås også et fald i andelen af personer, der kontaktede praktiserende læge med influenzasymptomer, mens andelen af personer, der kontaktede vagtlæge var på niveau med sidste uge.

Influenza A (H1N1) er det dominerende virus, og det er den samme influenzatype, som gav anledning til influenzapandemien i 2009.
Der blev rapporteret om 13 nye patienter indlagt med influenza på landets intensivafdelinger, dette var et fald i forhold til sidste uge. Størstedelen af patienterne (75 %) har kendte risikofaktorer for alvorligt forløb af influenza.

Det er påfaldende, at forekomsten af influenza er lav, vurderet ud fra andelen af patienter der kontakter læge med influenzalignende symptomer, selvom influenzavirus er i omløb, og der indlægges influenzapatienter på landets intensivafdelinger. Dette kan muligvis forklares ved at influenza A (H1N1) i år særligt rammer de yngre aldersgrupper, der generelt har et mildt forløb af influenza A (H1N1) og måske heller ikke er så tilbøjelige til at kontakte læge. Hvorimod personer med risikofaktorer er særligt udsatte for et alvorligt forløb med netop denne influenza subtype, hvorfor antal influenzapatienter på intensivafdelinger ikke er tilsvarende lavt.

I Europa rapporterer de fleste lande om stigende influenzaaktivitet, omend influenzaaktiviteten fortsat er lav i de fleste lande. Det er influenza A (H1N1) der dominerer, særligt blandt patienter, der indlægges på hospital i Europa.