Antallet af hepatitis C-smittede i Danmark er stabilt

I 2013 blev der anmeldt ti tilfælde af akut og 214 tilfælde af kronisk hepatitis C til Statens Serum Institut (SSI). Disse tal ligger på linje med sidste års tal.

Hepatitis C er et virus, der først og fremmest smitter via blod. Der kan også ske smitte ved seksuel kontakt og i sjældne tilfælde fra mor til barn ved fødslen.

Siden 2007 har misbrugscentre skullet screene deres brugere for hepatitis C. Næsten tre fjerdedele af dem, der blev fundet smittet i 2013 var nuværende eller tidligere stofbrugere, som var blevet smittet ved at dele nåle.

Flest bliver smittet i Danmark

Størstedelen af de smittede var smittet i Danmark, mens 23 procent var blevet smittet i andre lande. En del indvandrere, der var smittet i hjemlandet, fik først konstateret smitten mere end fem år efter indrejsetidspunktet. Denne gruppe ville have fordel af at blive testet for HCV ved ankomsten til Danmark, da det ville muliggøre tidlig hepatitis C-behandling. Hvis infektionen behandles, kan man reducere risikoen for, at patienten udvikler svær leversygdom.

Hiv-smitte giver større risiko

Otte af de anmeldte var mænd der har sex med mænd (MSM), seks fundet som akut smittede, to som kronisk smittede. Alle otte var hiv-positive. I modsætning til den større risiko for hepatitis C blandt hiv-positive MSM tyder flere internationale undersøgelser på, at hiv-negative MSM har samme lave forekomst af hepatitis C som almenbefolkningen. Der er således fortsat et rationale for at screene hiv-positive MSM for hepatitis C, mens dette ikke er tilfældet for hiv-negative MSM.

Læs mere i EPI-NYT 7-8/2014