148 blev behandlet mod rabies efter dyrebid i 2013

De fleste, der blev sat i rabiesbehandling, blev udsat for mulig smitte ved rejser i Asien, men også ved rejser til f.eks. Østeuropa skal man passe på med kontakt til dyr.

Sidste år blev alt 148 personer sat i behandling mod rabies efter bid af rabiesmistænkte dyr.
15 af dem, blev sat i behandling efter bid af flagermus I Danmark, og de resterende 133 personer havde været udsat for mulig smitte i udlandet.

Som i de foregående år blev flest personer, i alt 88, udsat for smitte i Asien, heraf 48 personer i Thailand, samt 17 personer i Tyrkiet. Man kan blive smittet med rabies, hvis man bliver bidt af f.eks. aber, hunde eller katte i lande, hvor smitten findes.

Rabies hos dyr

Rabies forårsages af virus og forekommer enten som klassisk rabiesvirus eller flagermusrabiesvirus. Klassisk rabies forekommer lokalt i de fleste lande i Østeuropa, mens der løbende ses sporadiske udbrud af rabies i den vestlige del af Europa, senest i Italien og Grækenland. Illegal import af kæledyr fra tredjeverdenslande til Europa udgør fortsat et problem, og i 2013 er der bl.a. rapporteret om flere tilfælde af rabies i hund og kat indført fra Marokko.

Danmark har været fri for klassisk rabies siden 1982, mens flagermusrabies blev påvist første gang i 1985. Seneste positive fund var i en flagermus fra 2009.

Selv ved kortere rejser til lande, hvor rabies forekommer, kan det overvejes at tilbyde forebyggende vaccination mod rabies. Herfor taler især omstændigheder ved rejsen, der gør det vanskeligt at nå til lægebehandling indenfor få dage.

Ved rådgivning før udlandsrejse er det vigtigt at nævne risikoen for rabies ved kontakt med dyr, og at tilråde restriktiv dyrekontakt.

Læs mere i EPI-NYT 6/2014