European Immunisation Week

I uge 17 er det igen ”European Immunisation Week”. Her sætter WHO, ECDC og de enkelte medlemslande fokus på børnevaccinationsprogrammet, og de succeser og udfordringer der knytter sig hertil.

Det danske børnevaccinationsprogram er et tilbud til alle børn om gratis vaccination mod aktuelt ni infektionssygdomme. Piger tilbydes desuden vaccination mod livmoderhalskræft. Når det anbefales, at en vaccine skal bruges i børnevaccinationsprogrammet, er der forinden taget stilling til sygdommens alvor, sygdomsbyrden, smitterisikoen og omfanget af bivirkninger til vaccinen. Man vaccinerer ikke mod en sygdom, blot fordi der findes en vaccine på markedet, eller af samfundsøkonomiske hensyn. Man vaccinerer, fordi sygdommene kan være alvorlige for det enkelte barn, og derfor er vigtige at forebygge.

Men et vaccinationsprogram forudsætter, at næsten alle vaccineres, ellers vil sygdommene fortsat kunne brede sig, og de der ikke er vaccineret, vil ikke være beskyttet af flok-immunitet. Når et barn bliver vaccineret, vil det udover den gavnlige effekt for barnet selv også indirekte beskytte børn, der ikke må blive vaccineret fx på grund af immunsuppression, er for unge til at blive vaccineret eller børn for hvilke vaccinationen ikke har været effektiv.

Det er WHO’s målsætning at kunne eliminere mæslinger og røde hunde i Europa regionen senest i 2015. Mæslinger er et af de mest smitsomme virus som findes, og for at nå WHO’s mål om eliminering skal der opnås en tilslutning på 95 % til både MFR1 og MFR2. Ifølge Det Danske Vaccinationsregister er tilslutningen til MFR1-vaccinen på 89 % og til MFR2 ved 12 år på 83 %.

For at øge vaccinationsdækningen har Folketinget og Ministeren for Sundhed og Forebyggelse besluttet at Statens Serum Institut fra midten af maj 2014 skal udsende påmindelses-breve til forældre til børn, der fylder 2 år, 6½ år og 14 år, som ikke har fået alle de anbefalede vaccinationer i det danske børnevaccinationsprogram.

Læs mere i EPI-NYT 15/2014