Udbruddet af ebolavirus-sygdom fortsætter i Vestafrika

Udbruddet er uden sidestykke og har tydeliggjort, hvad en introduktion af en ikke særlig smitsom sygdom kan afstedkomme i samfund med grundlæggende svage sundhedssystemer og traditionsbestemte ritualer omkring håndtering og begravelse af afdøde.

I den seneste opdatering fra WHO rapporteres om i alt 18.464 tilfælde og 6.841 dødsfald i de tre primært berørte vestafrikanske lande Guinea, Sierra Leone og Liberia. Undersøgelser tyder dog på, at der er et betydeligt mørketal, og at det reelle antal tilfælde kan være op til 2-3 gange højere.

I Guinea har udviklingen siden begyndelsen af oktober været svagt stigende. I Sierra Leone er smittespredningen fortsat intens, mens der i Liberia har været en faldende tendensen over de seneste fire uger.

Herudover har der været smittespredning til tre andre lande i Vestafrika: Nigeria, Senegal, Mali samt til to lande uden for Afrika: Spanien og USA. Nigeria, Senegal og Spanien er nu erklæret for ebolafri, og der er ikke tegn til pågående smittespredning i Mali eller USA.

Udbruddet blev i august måned af WHO erklæret for en international krisesituation af sundhedsmæssig betydning, og det har ført til FN’s første mission nogensinde i forbindelse med en folkesundheds-krisesituation. De strategiske prioriteter for FN’s mission er at standse smittespredningen, behandle smittede patienter, sikre anden sundhedsbehandling, bevare stabiliteten i landene og at forhindre spredning af smitte til andre lande. FN’s mål om at isolere 70 % af alle de syge og begrave 70 % af de døde sikkert formodes at være nået i de fleste distrikter pr. 1. december 2014.

Den aktuelle epidemiologiske udvikling, særligt i Liberia, og de opfyldte mål for udbrudskontrol giver anledning til svag optimisme, men der vil gå endnu adskillige måneder, inden udbruddet er under fuld kontrol.

De ebolavacciner, som er på vej, vil næppe kunne nå at bidrage afgørende til at standse udbruddet i Vestafrika, men de vil være meget vigtige for hurtigere at kunne begrænse og standse fremtidige udbrud.

Læs mere i EPI-NYT 51/2014

Udbruddet kan også følges i det særlige ebola-tema