Midlertidig ændring i børnevaccinationsprogrammet slutter til nytår

Fra 1. januar 2015 vil Statens Serum Institut (SSI) igen levere vacciner til det danske børnevaccinationsprogram.

SSI´s grundvaccine (DiTeKiPol/Hib) og vaccine til revaccination (DiTeKiPol Booster) er nu igen tilgængelige, hvorfor det midlertidige vaccinationsprogram begynder udfasning fra den 1. januar 2015.

På grund af produktionsproblemer med poliovaccine fra Statens Serum Institut (SSI) har der i børnevaccinationsprogrammet siden den 15. januar 2014 midlertidigt været anvendt andre vacciner end de normale børnevacciner fra SSI. Dette har bl.a. betydet, at børn under det midlertidige program også er blevet vaccineret mod hepatitis B.

Det er ikke besluttet at indføre vaccination mod hepatitis B i børnevaccinationsprogrammet, og generel vaccination mod sygdommen var kun begrundet i, at den vaccine, der kunne leveres (Infanrix hexa®) som erstatning for den normale SSI-vaccine (DiTeKiPol/Hib), også indeholdt beskyttelse mod hepatitis B. Den i Danmark valgte strategi med anbefaling om vaccination af særlige risikogrupper er derimod fortsat gældende.

Alle børn, der påbegynder vaccinationsprogrammet efter 1. januar 2015, skal derfor vaccineres med SSI’s DiTeKiPol/Hib-vaccine, og vil ikke blive tilbudt vaccination mod hepatitis B.

Alle børn, der som led i det midlertidige vaccinationsprogram har modtaget mindst én grundvaccination med Infanrix hexa®, og som derfor også er påbegyndt et vaccinationsprogram mod hepatitis B, tilbydes at blive vaccineret færdig mod denne sygdom. Tilbuddet vil være gældende frem til udgangen af 2015.

Børn der er påbegyndt vaccination med SSI´s grundvaccine (DiTeKiPol/Hib) men færdigvaccineret med én eller to Infanrix hexa® er også omfattet af tilbud om vederlagsfri vaccination med hepatitis B-vaccine (Engerix-B® til børn) for at fuldføre vaccinationsserien mod hepatitis B.

Børn født af hepatitis B-positive mødre (”bærerbørn”) skal fortsat vaccineres mod hepatitis B ved fødslen og yderligere tre gange i løbet at det første leveår. EPI-NYT 50/14 giver vejledning til, hvorledes disse børn skal udfases af det midlertidige program.

SSI’s DiTeKiPol Booster-vaccine til anvendelse til revaccination i 5-års-alderen er ligeledes tilgængelig fra 1. januar 2015. Det betyder, at børn efter denne dato igen skal revaccineres med én vaccine, og at programmet med en poliovaccine (IPV) og diTeki-vaccine som to separate injektioner ophører.

Det er i overgangsperioden også meget vigtigt, at de praktiserende læger anvender de korrekte ydelseskoder for de enkelte vacciner. De midlertidige afregningskoder vil blive gjort inaktive efter en kort periode.

Læs mere i EPI-NYT 50/2014