Færre får hiv på verdensplan, men antallet stiger i bl.a. Østeuropa

Første december er International AIDS dag (World AIDS Day). Formålet er at skabe opmærksomhed på såvel den globale som den lokale bekæmpelse af hiv og aids.

På verdensplan er både antallet af nye hiv-tilfælde og antallet af aids-dødsfald på vej ned. Men tallene dækker over store forskelle. Dels er der områder i verden, hvor det går den gale vej, og dels har de mest sårbare grupper den dårligste adgang til forebyggelse, støtte og omsorg. I Østeuropa og Centralasien, især i de tidligere sovjetstater, samt i Mellemøsten og Nordafrika er antallet af nye hiv-infektioner stigende.

Ifølge en helt ny opgørelse fra WHO og ECDC er antallet af nye tilfælde i Europa og Centralasien samlet set steget med 80 procent i forhold til 2004. Dette skyldes først og fremmest en tredobling af antallet af nye tilfælde i Østeuropa og Centralasien, mens der i EU-landene som helhed ikke er set noget fald i antallet af nye smittede siden 2004.

Hiv-smittede skal diagnosticeres tidligere

I Danmark har der i mange år været adgang til gratis og effektiv behandling, og flere steder i verden øges adgangen til effektiv medicinsk behandling, ikke mindst fordi prisen på hiv-medicin i disse år falder dramatisk. Det er slået fast, at jo før man kommer i behandling for hiv, des bedre muligheder har man for at bevare et godt helbred. Derudover reduceres smitsomheden hos en velbehandlet person til noget nær nul. Derfor anbefales det i stigende grad, at hiv-smittede tilbydes behandling så hurtigt som muligt.
For at blive tilbudt behandling, skal man kende sin hiv-status, og det kræver at man er hiv-testet.

UNAIDS (de Forenede Nationers hiv-kontor), lancerer derfor et nyt hiv-program, Fast-Track Targets. Målet er, at når vi når 2020, skal 90 % af de, der er hiv-smittede være diagnosticeret, 90 % af de diagnosticerede skal være i behandling, og 90 % af de behandlede skal være så vel-behandlede, at de ikke kan smitte videre. Ud over dette 90-90-90-mål, er det ønsket, at antallet af nye hiv-infektioner skal reduceres med over 75 %, så der i 2020 ”kun” vil være 500.000 ny-smittede. For år 2030 er målet 95-95-95, og en yderligere reduktion til 200.000 ny-smittede. Som en væsentlig del af kampagnen skal antallet af hiv-smittede, der udsættes for diskrimination være 0, både i 2020 og i 2030.

”I Danmark har vi allerede nået målene for 2020, og næsten også for 2030, hvad angår effektiv behandling og reduktion af smitsomhed. Der hvor vi halter efter er fortsat antallet af hiv-smittede, der er diagnosticeret. Her anslås det, at tallet ligger på omkring 85 %. Selvom det ikke lyder som en større udfordring at få antallet af hiv-smittede, der er diagnosticerede til at stige 5-10 procentpoint, er det alligevel det, der volder størst vanskelighed i Danmark, ” siger afsnitsleder Susan Cowan, Statens Serum Institut.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for hiv-testning peger på tre grupper, der bør tilbydes testning:

 • Mænd, der har sex med mænd, bør testes minimum en gang årligt, og oftere hvis de dyrker kondom-fri sex.
 • Indvandrere fra Afrika syd for Sahara, Asien og Østeuropa bør hiv-testes ved ankomsten eller første gang, de er i kontakt med sundhedsvæsnet uanset årsagen til kontakten.
 • Patienter med uforklarlige symptomer eller med signal-sygdomme bør ligeledes hiv-testes.

Hiv og aids på verdensplan

 • 35 millioner lever med hiv i verden.
 • 2,1 millioner blev smittet i 2013.
 • 1,5 millioner mennesker døde af aids i 2013.
 • Halvdelen af alle hiv-smittede i verden er ikke klar over, at de er smittet.
 • 13,6 millioner hiv-smittede på verdensplan får hiv-medicin.
 • Siden 2001 er antallet af børn født med hiv halveret (fra 550.000 til 240.000).
 • I Østeuropa, Centralasien, Østasien samt i Mellemøsten og Nordafrika stiger antallet af nye hiv-infektioner.
 • Afrika syd for Sahara, Latinamerika og Caribien samt i Sydøstasien falder antallet af nye hiv-infektioner.

Kilde.