Mange fortsætter med Ketogan® efter tilskuddet blev fjernet

I 2013 blev medicintilskuddet til Ketogan® fjernet, og siden da har borgerne selv skulle betale det fulde beløb ved køb af lægemidlet. En ny rapport viser, at storforbrugerne er fortsat med at købe Ketogan® for egen regning, mens de personer, der allerede før tilskudsændringen brugte mindre Ketogan®, er stoppet med at købe det.

Ketogan® er et korttidsvirkende, stærkt smertestillende lægemiddel. Det er sammensat af et stærkt opioid (ketobemidon) kombineret med et spasmolytikum. Det er velkendt, at der er risiko for misbrug af Ketogan®, og det var denne misbrugsproblematik, der var årsagen til, at det generelle medicintilskud til Ketogan® blev fjernet d. 4. marts 2013.

Læs hele rapporten "Forbrug af Ketogan® efter tilskud blev fjernet marts 2013" (PDF)

Færre personer køber Ketogan®

Statens Serum Institut har nu lavet en rapport, der ser på, om forbruget af Ketogan® har ændret sig siden tilskuddet til blev stoppet i 2013.

Rapporten viser i hovedtræk, at antallet af personer, der indløser recept på Ketogan®, er faldet efter tilskuddet blev fjernet. Selvom antallet af nye brugere er faldende måned for måned, starter der dog fortsat knap 300 nye brugere på Ketogan® hver måned.

Brugere af Ketogan® er ikke gået over til andre stærke smertestillere

Op til tilskudsændringen udarbejdede Institut for Rationel Farmakoterapi anbefalinger for, hvordan læger kunne hjælpe deres patienter med at trappe ud af brugen af Ketogan® eller skifte over til andre stærke smertestillere.

I stedet for at trappe ud af Ketogan® og starte op på andre smertestillende lægemidler, er ca. halvdelen af brugerne fortsat med at købe Ketogan® for egen regning. De personer, der har indløst recept på Ketogan® efter tilskuddet blev fjernet, er ældre personer med et højt forbrug af Ketogan®.

De personer, der derimod stoppede brugen af Ketogan® efter tilskuddet blev fjernet, har ikke købt andre smertestillende lægemidler på recept efter tilskudsændringen.

Det indikerer, at de har brugt Ketogan® til behandling af akutte smerter, som ikke længere er tilstede i perioden efter tilskuddet blev fjernet. Rapporten viser ikke hvad personer med akutte smerter, der før ville have fået udskrevet Ketogan®, tager i stedet.

Stor prisstigning

Prisen pr. døgndosis er steget godt 40% i perioden januar 2012 - juni 2014. Kombineret med at medicintilskuddet er fjernet, betyder det, at personer, der er fortsat med at købe Ketogan® for egen regning betaler væsentligt mere selv end før tilskudsændringen.

Læs hele rapporten "Forbrug af Ketogan® efter tilskud blev fjernet marts 2013" (PDF)