Spredning af enterovirus D68 til Europa fra USA og Canada

Enterovirus af undertypen D68 er fundet hos enkelte danske patienter.

I samarbejde med Rigshospitalet har Statens Serum Institut i efteråret udført en stikprøveundersøgelse af 60 luftvejsprøver fra danske patienter med luftvejsinfektion. I otte prøver blev enterovirus (EV) af typen D68 påvist. Denne særlige type blev fundet i USA og sidenhen Canada, hvor der fra august 2014 blev registeret udbrud af luftvejsinfektioner forårsaget af D68. Det var særligt blandt børn med underliggende lungesygdom og/eller immunsvækkelse der blev ramt.

”De nye fund bekræfter, at EV-D68 også cirkulerer i Danmark, men det er ikke nogen overraskelse, eftersom det også er fundet i 15 andre EU-lande. I vor globaliserede verden er det forventeligt, at et omfattende virusudbrud som dette, der har ramt flere end 47 amerikanske stater og har spredt sig til Canada, vil sprede sig til øvrige verdensdele” siger professor og overlæge Thea Kølsen Fischer, afsnitsleder i Virologisk Overvågning og Forskning på Statens Serum Institut.

Når EV-D68 findes som årsag til svær luftvejssygdom i Danmark, er det primært relevant for sundhedspersonale og forældre til lungesyge/immunsvækkede børn og unge. Disse bør være opmærksomme på, at børnene kan være smittet med EV-D68, såfremt de udvikler svære lungeinfektioner denne vinter.

EV-D68 kan give anledning til et bredt spektrum af symptomer, der svinger fra banale luftvejssymptomer som hoste, snot og evt. feber, til mere influenzalignende karakter med høj feber, hovedpine og muskelsmerter over i alvorlig lungebetændelse med vejrtrækningskomplikationer til følge. I sjældne tilfælde er EV-D68 associeret med aseptisk (ikke-bakteriel) meningitis og lammelser. EV-D68 er typisk ganske sjælden i Danmark som i resten af verden, og der er således i løbet af de seneste 5 år fundet < 10 tilfælde i alt i Danmark.

EV-sæsonen i Danmark i 2014 har været usædvanlig, idet den har strakt sig over det meste af året og dermed uden for den sædvanlige danske EV-sæson fra juli/august til november/december. Selvom der indtil videre kun er påvist få tilfælde af EV-D68 i Danmark, er der formentlig langt flere smittede, der har haft milde symptomer og/eller ikke er blevet undersøgt for EV-D68. Det er endnu for tidligt at sige, om der vil komme flere tilfælde, eller om udbruddet vil stoppe i takt med, at EV-sæsonen forventeligt klinger af over de næste uger.

Læs mere i EPI-NYT 49/2014