Invasiv pneumokoksygdom og PCV-tilslutning 2013

Den konjugerede pneumokokvaccine (PCV) blev indført i det danske børnevaccinationsprogram den 1. oktober 2007 og har medført et stort fald i forekomsten af invasiv pneumokoksygdom (IPS) blandt små børn.

Den 7-valente konjugerede pneumokokvaccine (PCV-7) blev indført i det danske børnevaccinationsprogram den 1. oktober 2007. Den 13-valente konjugerede vaccine (PCV-13) blev introduceret medio april 2010.

Den samlede incidens af IPS i befolkningen i perioden fra 2000 til 2007 før PCV-vaccinationen blev indført var ca. 20 tilfælde/100.000 eller i gennemsnit 1.056 tilfælde/år. Dette er nu signifikant reduceret med cirka 20 %, til 988 tilfælde/år i PCV-7-perioden og 869 tilfælde/år i PCV-13 perioden. Faldet i incidensen af IPS er set blandt både vaccinerede og ikke-vaccinerede aldersgrupper. Det mest udtalte fald er set blandt børn < 2 år, hvor incidensen er faldet med ca. 71 % i PCV-13-perioden (2011-2013), i forhold til  før indførelse af pneumokokvaccination. Dette kan således betragtes som PCV-13-vaccinens effektivitet på befolkningsniveau.

Tilslutningen til PCV-vacciner i børnevaccinationsprogrammet for fødselskohorterne 2007-2012 var 83-92 % for den første PCV, 80-92 % for den anden PCV og 79-90 % for den tredje PCV.

Læs mere i EPI-NYT 45/2014