Store regionale forskelle i behandling af børneastma

Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn. En ny analyse fra Statens Serum Institut viser, at der i 2013 var næsten 100.000 børn i behandling med astmamedicin. I de allerfleste tilfælde var behandlingen startet af en praktiserende læge. Analysen viste store regionale forskelle i forbruget af astmamedicin til børn.

Læs hele rapporten 'Status på medicinsk behandling af børneastma' (PDF)  

Astma rammer 10% af børn i skolealderen. Flere småbørn oplever astmasymptomer, men 2/3 af småbørnene vokser fra symptomerne.

Symptomerne på astma kan komme spontant, ved fysisk aktivitet eller ved udsættelse for luftvejsirriterende stoffer. Hos småbørn kan symptomerne udløses af virusinfektioner. Den medicinske behandling består primært af forebyggende og akut behandling af anfald med lægemidler, der skal indåndes.

Næsten 100.000 børn i behandling

Analysen viser, at der var ca. 92.000 børn i alderen 0-17 år, der indløste en recept på astmamedicin i 2013. Der var flest børn med receptindløsninger af korttidsvirkende bronkodilatorer (80 %) og inhalationssteroider (46 %).

De praktiserende læger opstarter astma behandlingen

For 90% af de nye brugere var det en praktiserende læge, der opstartede den medicinske behandling.

Store forskelle i behandling mellem regionerne

Regionale forskelle på receptindløsninger ses især hos de mindre børn.

Således indløste lidt mere end hvert fjerde 1-årige barn i Region Syddanmark recept på korttidsvirkende bronkodilatorer, mens det kun var lidt under hvert femte i Region Hovedstaden.

Andelen af 1-årige, der modtog inhalationssteroid, var højest i Region Midtjylland, Nordjylland og Sjælland (12%) og lavest i Region Hovedstaden og Syddanmark (9%).

Læs hele rapporten 'Status på medicinsk behandling af børneastma' (PDF)