Forskere fra Statens Serum Institut har afklaret, hvorfor analyser for gigtfaktorer i blod kan give forkerte svar

I et nyligt studie påviser forskere fra Statens Serum Institut, hvordan blodprøver fra gigtpatienter giver falsk positive resultater. Årsagen til dette er de såkaldte gigtfaktorer (reumafaktorer), der ”forvirrer” mange analyser og bringer forskningen på vildspor.

Mange gigtpatienter behandles i dag med såkaldte biologiske lægemidler, som neutraliserer nogle af immunsystemets vigtigste signalmolekyler. Det er imidlertid ikke muligt at forudse, hvilke patienter der vil få gavn af denne behandling, idet signalmolekylerne (cytokiner) ikke kan måles i blodprøver. Forskere fra SSI har nu påvist, hvordan gigtfaktorer (også kaldet reumafaktorer) hidtil har umuliggjort undersøgelser af de vigtige signalmolekyler i blodprøver.

I studiet har forskere fra SSI konstateret, at alle prøver med reumafaktorer viste store falsk positive værdier for flere cytokiner, selvom de i virkeligheden indeholdt ubetydelige mængder af disse signalmolekyler. Disse uhensigtsmæssige resultater kunne imidlertid ophæves ved hjælp af animalske antistoffer, der viste sig at blokere for reumafaktorerne. Studiet viste samtidig, at såkaldte heterofile antistoffer i virkeligheden er identiske med reumafaktorerne. Disse resultater medvirker til at bringe gigtforskningen tilbage på rette spor, så det forhåbentlig i fremtiden bliver muligt hurtigt at fastlægge den optimale behandling for hver enkelt patient.

Konkret betyder dette også, at alle SSI’s diagnostiske forskningsanalyser inden for feltet nu rutinemæssigt får tilsat animalske antistoffer.

Læs hele artiklen her: Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation 2014; October 27, 2014. 

Forskning

Forskning i immunsystemet, og forståelsen af, hvordan det virker, er et af de områder, som har stor fokus på SSI.