Overraskende få dropper medicinsk ADHD-behandling

Selvom det tidligere har været påvist, at mange brugere af ADHD-medicin ikke har positive effekter af medicinsk behandling mod ADHD, viser et nyt studie, at størstedelen af brugerne får fornyet den første recept og fortsætter den medicinske behandling.

I samarbejde med Syddansk Universitet har Statens Serum Institut lavet et nyt registerstudie af hele den danske befolknings brug af medicin mod ADHD. Studiet viser, at der i dag er flere personer, end der var for 10 år siden, som fortsætter behandlingen efter første recept. Det betyder, at der i dag er langt flere, der fortsætter behandlingen, end man ville forvente, baseret på tidligere studier af manglende effekt og bivirkninger af ADHD-medicin.

Få stopper ADHD-behandling efter 1. recept

Videnskabelige studier har vist, at op imod 20-30 % af de personer, der begynder en behandling med ADHD-medicin, ikke har positive effekter af behandlingen, eller har så mange bivirkninger, at de stopper med at tage medicinen.

Det er derfor overraskende, at det danske registerstudie ’Early Discontinuation of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Drug Treatment: A Danish Nationwide Drug Utilization Study’ viser, at det over den 10-årige periode, som studiet dækker, kun var 12,6 % af de personer, der begyndte en medicinsk ADHD-behandling, der stoppede behandlingen efter en enkelt recept.

Studiet har med data fra Lægemiddelstatistikregisteret undersøgt, hvor mange brugere af ADHD-medicin, der ikke indløser en ny recept i de første 6 måneder efter indløsning af første recept. Studiet viste, at andelen af personer, der dropper behandlingen tidligt, er faldet betydeligt i de sidste 10 år.

Hvor der i år 2000 var 20,8 %, der ikke indløste recept nummer 2, var det i 2012 kun 12,5 %, der ikke gik videre med behandlingen. I studiet blev det ikke regnet for behandlingsstop, hvis personerne skiftede til et andet ADHD-lægemiddel.

Voksne Københavnere stopper oftere behandlingen

Tendensen med at stadig færre dropper ADHD-behandlingen efter en enkelt recept var ens for begge køn, alle medicintyper, alle aldersgrupper og alle regioner. Eneste undtagelse var voksne mellem 18 og 49 år i Region Hovedstaden, hvor der i hele studieperioden var omkring 20 % af brugerne, der droppede behandlingen efter første recept. 

Læs den videnskabelige artikel:

Anton Pottegåard, Bine Kjøller Bjerregaard, Lisbeth Sandal Kortegaard and Helga Zoöega ” Early Discontinuation of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Drug Treatment: A Danish Nationwide Drug Utilization Study”, Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, September 2014