Forslag til pneumokokvaccination uden for børnevaccinationsprogrammet

Statens Serum Institut har udarbejdet en rapport om pneumokokvaccination af risikogrupper med forhøjet risiko for invasiv pneumokoksygdom (IPS), som ikke er omfattet af børnevaccinationsprogrammet.

Rapporten er baseret på udvalgte internationale videnskabelige publikationer og rekommandationer. Rapporten beskriver risikogrupper og de i Danmark tilgængelige pneumokokvacciner, samt rådgivning om valg af vaccinationsregime, herunder vejledning om revaccination med PPV23.

Sundhedsstyrelsen yder tilskud til pneumokokvaccination, såkaldt klausuleret tilskud, til visse risikogrupper. Grupper med forhøjet risiko for IPS, som ikke er omfattet af Sundhedsstyrelsens bestemmelser om klausuleret tilskud, er ikke omfattet af noget vaccinationsprogram, og eventuel vaccination er derfor for egen regning.

Læs mere i EPI-NYT 40/2014