Kun få smittes med Hepatitis B i Danmark

Antallet af anmeldte tilfælde af hepatitis B var lidt lavere i 2013 end i 2012, men der er ingen store udsving over den seneste årrække.

I 2012 blev der anmeldt 25 personer med akut og 276 med kronisk hepatitis B. I 2013 var disse tal 19 og 236. Disse tal ligger på linje med de seneste år.

Størstedelen af de akutte tilfælde forekommer hos danskere, der er seksuelt smittet. De fleste er mænd, der smittes i Danmark ved heteroseksuel kontakt.

Langt de fleste af de kroniske tilfælde findes hos indvandrere, der er smittet ved fødslen i hjemlandet.

Antal tilfælde anmeldt med akut hepatitis B, fordelt på køn og alder, 2013

Screening af gravide

Efter indførelsen af generel screening af gravide findes meget få børn smittet i forbindelse med fødslen i Danmark. Der forekommer dog tilfælde af hepatitis B hos børn, der er vaccineret ved fødslen. Det er derfor vigtigt, at børn vaccineret mod hepatitis B ved fødslen testes efter endt vaccination. Da et højt virusindhold i blodet hos moderen kan forårsage smitte under graviditeten, er det ligeledes vigtigt, at gravide, der findes positive for hepatitis B i graviditeten henvises til specialafdeling til nærmere udredning og eventuel behandling.
 
Personer, der har risiko for nedsat reaktion på hepatitis B-vaccine bør ligeledes testes efter endt vaccination. Det gælder for eksempel hiv-positive og dialysepatienter.

Læs mere i EPI-NYT 5/2014