Fortsat stigning i tuberkulose blandt grønlændere i Danmark

I 2012 blev anmeldt i alt 388 tilfælde af tuberkulose (TB), 130 tilfælde hos personer af dansk herkomst og 258 blandt indvandrere eller efterkommere.

Efter en årrække med et fald i det totale antal årligt anmeldte TB-tilfælde, har forekomsten været stigende siden 2009. Den højeste forekomst var i København by og København omegn, hvor godt 1/3 af alle tilfælde blev påvist.

Den samlede forekomst i 2012 var højere end gennemsnittet for de fem foregående år. Stigningen var primært forårsaget af øget forekomst af TB blandt indvandrere og efterkommere, og især blandt grønlændere, mens forekomsten blandt personer af dansk herkomst var uændret.

Der blev anmeldt 76 grønlændere med TB, heraf havde én ud ad fem mindst én gang tidligere haft TB. Grønlændere i Danmark udgjorde dermed den største enkeltgruppe blandt TB-tilfælde af anden etnisk herkomst end dansk, og TB-forekomsten blandt grønlændere i Danmark var ca. 1/2 %, hvilket var 3-4 gange højere end forekomsten i Grønland.

På trods af den usikkerhed der er ved vurderingen af formodet smitteland, er det bekymrende, at en stigende andel TB-patienter skønnes smittet i Danmark, 49 % i 2012 mod 41 % i både 2010 og 2011. Herudover viser systematisk typning af bakterier fra dyrkningspositive TB-patienter fra og med 1992, at en bestemt smittekæde (cluster 2) blev ved med at vokse også i 2012.

Blandt førstegangsanmeldte TB-patienter blev påvist resistens mod det ene af de vigtigste antibiotika (isoniazid) hos 3 % af patienterne. Blandt patienter med oplysning om tidligere TB fik ingen påvist resistens.

I 2012 blev påvist ét tilfælde af multiresistent (MDR) TB. I 2013 blev påvist det første tilfælde af ekstensivt resistent TB (XDR-TB) i Danmark hos en asylansøger fra en tidligere sovjetrussisk republik. MDR-TB er hyppig mange steder i Østeuropa. Der er især øget risiko for MDR- og XDR-TB blandt patienter, der tidligere er behandlet for TB.

Forekomsten af tuberkulose blandt etniske danskere i Danmark er aktuelt 2-3 gange højere end den tilsvarende forekomst i Norge og Sverige, hvilket kunne tyde på, at tuberkulosekontrollen ikke er lige så effektiv i Danmark som i de andre skandinaviske lande. Det vurderes, at der er behov for øget opmærksomhed på TB-kontrol, herunder en særlig indsats i TB-risikomiljøer.

Læs mere i EPI-NYT 4/2014