Fald i tobaksrygning kan være årsag til færre tilfælde af meningitis

Tobaksrygning og forekomsten af meningitis forårsaget af meningokokker er på retur i mange lande. En mulig sammenhæng mellem disse tendenser blev undersøgt i et studie, der for nylig er publiceret i tidsskriftet BMJ Open.

I studiet konkluderes det, at i hvert fald data fra Norge tyder på, at der kan være en sammenhæng mellem tobaksrygning og forekomsten af meningokoksygdom.

Invasiv meningokoksygdom, som omfatter meningitis og blodforgiftning som følge af meningokok-infektion, er en af de mest frygtede sygdomme, vi kender. Heldigvis er der i mange lande, herunder Danmark, set et fald i forekomsten af meningokoksygdom uden at man helt forstår hvorfor. 

Flere undersøgelser har imidlertid vist, at tobaksrygning eller udsættelse for passiv rygning er en risikofaktor for at bære meningokok-bakterier i næse-svælget. Desuden har epidemiologiske undersøgelser vist en sammenhæng mellem udsættelse for tobaksrøg og risiko for meningokoksygdom – mest markant blandt børn. Dette rejser en hypotese om, at den gunstige udvikling med mindre tobaksforurening kan have bidraget til faldet i meningokoksygdom.

I et studie baseret på data fra Norge, Sverige, Danmark og Holland er forekomsten af rygning i befolkningen blevet sammenholdt med det årlige antal anmeldte tilfælde af meningokoksygdom.

Data fra Norge viste en markant sammenhæng mellem forekomsten af tobaksrygning og meningokoksygdom således at risiko for meningokoksygdom blandt børn – lidt afhængig af alder - steg med 5,2 til 6,9 % per 1 % stigning i forekomsten af rygning i forældrealdersgruppen 25 til 49 år. Data fra de andre lande tillod ikke en så detaljeret analyse.

Det konkluderes, at faldet i tobaksrygning kan have bidraget til den mindre forekomst af meningokoksygdom. Dette billede var dog ikke entydigt og andre faktorer som for eksempel immunitet har sandsynligvis også betydning for udsving i forekomst af meningoksygdom.

Hele artiklen kan læses her:

Gunnstein Norheim, Manish Sadarangani, Omar Omar, Ly-Mee Yu, Kåre Mølbak, Michael Howitz, Per Olcén, Margaretha Haglund, Arie van der Ende, Andrew J Pollard. Association between population prevalence of smoking and incidence of meningococcal disease in Norway, Sweden, Denmark and the Netherlands between 1975 and 2009: a population-based time series analysis. BMJ Open 2014;4.