One Health Event på Statens Serum Institut

Udgangspunktet for One Health er en forståelse for, at menneskers sundhed, dyrs sundhed og bevarelse af vores miljø hænger sammen. De fleste nyfremkomne infektioner er forårsaget af patogener, som kan smitte mellem dyr og mennesker, typisk i et samspil med forhold i vores miljø.

Det Fælles Faglige Sekretariat for Infektionsberedskabet, Statens Serum Institut afholder en One Health Event den 3. november 2022 kl. 12.30-16.00.

Arrangementet er åbent for alle med interesse i One Health og vil bestå af en række spændende oplæg fra eksperter.

Arrangementet afholdes på Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 København, og foregår på dansk. Det er gratis at deltage.

Der er lukket for tilmelding

Se programmet for dagen her:

Overordnede program for One Health Event 3. november 2022

Tidspunkt Programpunkt 
12.30  Velkommen ved Henrik Ullum, direktør for SSI.
12.40 Hvad er One Health: Faglige oplæg med eksempler på vira, bakterier og parasitter, som kan smitte mellem mennesker og dyr - også i Danmark
14.00 Pause.
14.30 Spændende oplæg om One Health i SSI's hverdag: Hvor bredt spænder One Health tankegangen, og hvordan kommer One Health til udtryk i SSI's hverdag?
15.15 Paneldiskussion: Er vi fx gode nok til One Health, og hvad er svært ved One Health? 
15.55 Tak for i dag ved Henrik Ullum.

 

Når du tilmelder dig eventen, indsamler SSI dine kontaktoplysninger, så vi kan sende dig informationer om denne event. SSI opbevarer dine data i syv dage efter eventen, hvorefter data vil blive slettet. Du har altid ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig, få oplysningerne berigtiget eller slettet.

Såfremt du ønsker at klage over denne behandling af dine personoplysninger, kan du henvende dig til Datatilsynet. Du har også mulighed for at henvende dig til vores DPO, Helle Ginnerup-Nielsen, databeskyttelse@sum.dk, tlf.: 2977 5695