Pneumokokvaccine 13-valent

Vaccine mod alvorlige pneumokokinfektioner.

Til injektion

Synonymer

Pneumokokvaccine

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder konjugeret kapselpolysaccharid fra de 13 forskellige pneumokok-serotyper.

Målgruppen for vaccination

Vaccinen tilbydes alle børn som en del af det danske børnevaccinationsprogram.

Desuden anbefales vaccinen til personer der har øget risiko for invasiv pneumokoksygdom.  For yderligere information, se EPI-NYT uge 51b, 2012 og uge 40, 2014.

Vaccinen forebygger meningitis, blodforgiftning, lungebetændelse og akut otitis media forårsaget af
pneumokokker hos spædbørn, børn og teenagere i alderen fra 6 uger op til 17 år og meningitis, blodforgiftning og lungebetændelse hos voksne fra 18 år og hos ældre personer.

Vaccinationsdosis

Der gives vaccination med en eller flere doser med forskellige intervaller afhængig af alder.

For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut sygdom ledsaget af svær febersygdom (>38,50C) bør vaccinationen udskydes.

Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen.

Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne.

I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Graviditet og amning

Erfaring savnes. Der henvises til egen læge.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, utilpashed og feber.

For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Tilbage til alfabetisk oversigt

Sidst redigeret 2. november 2016