MRSA i europa og på globalt plan

Trods den store stigning i antallet af MRSA tilfælde, er forekomsten i Danmark (og de øvrige nordiske lande) fortsat lav sammenlignet med de fleste andre lande.

EU procent MRSA isolater 2014

MRSA-forekomsten i Danmark er fortsat lav sammenlignet med andre lande. Klik på billedet for at se en større udgave.

Det europæiske forebyggelsescenter ECDC udgav i 2014 en oversigt over MRSA i EU. Antimicrobial resistance
surveillance in Europe, 2014.
 Oversigten viser, at Danmark fortsat ligger lavt i forhold til de fleste andre europæiske lande.

Mens hele 17,4 % af prøver fra patienter med stafylokok blodforgiftning i Europa var MRSA i 2014, var andelen kun 2.5 % i Danmark.

Figur 1. Staphylococcus aureus. Percentage (%) of invasive isolates resistant to meticillin (MRSA), by country, EU/EEA, 2014

Figur_1-StaphAureus

WHO: MRSA findes overalt i verden

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, udgav i april 2014 for første gang en rapport, hvor man har undersøgt omfanget af antibiotikaresistens på verdensplan. I rapporten konkluderes det på baggrund af data fra 114 lande, at antibiotikaresistens findes i varierende, men ofte alarmerende grad overalt i verden.

I rapporten findes der data for 7 forskellige bakterier, herunder MRSA, som alle kan resultere i infektioner, som er svære at behandle pga. resistens over for antibiotika. Rapporten viser, at forekomsten af MRSA i alle WHO regionerne er over 20 %, men i visse regioner helt oppe på 80 % fx USA, Afrika og Asien.

Antimicrobial resistance. Global Report on Surveillance. 2014 

Sidst redigeret 13. oktober 2016