Om BSIG

Formålet med Bedre sundhed i generationer er at skabe mere viden om, hvordan graviditetsperioden påvirker moderens og barnets sundhed, så den forebyggende indsats over for gravide kvinder og deres børn kan forbedres.

Nyere forskning tyder på, at vi kan finde frem til vigtig viden om alvorlige sygdomme ved at studere dem i et livslangt perspektiv – det vil sige ved at kortlægge de påvirkninger, som et menneske bliver udsat for gennem hele livet lige fra fosterstadiet.

Vi ved altså, at barnets trivsel i graviditeten og i de første leveår kan betyde noget for, om man får sygdomme senere i livet, når man bliver voksen og ældre. Det er denne sammenhæng, vi i BSIG forsøger at lære mere om ved at indsamle oplysninger fra vores deltagere. Vi håber derfor at kunne blive ved med at følge både børn og voksne mange år endnu.

Stadig nye undersøgelser

Bedre sundhed i generationer indsamlede i perioden 1997-2004 data om 100.000 gravide og deres babyer. I årene 2005-2010 kontaktede vi igen vores deltagere på det tidspunkt, hvor deres børn fyldte 7 år.

Skolepige, der hopper med grønne træer i baggrunden

I 11-års undersøgelsen beder vi både mor (eller evt. far) og den 11-årige selv om at besvare vores spørgeskemaer.

Fra 2010 og frem til 2014 henvendte vi os igen til vores deltagere, denne gang ved børnenes 11-års alder. I 11-års undersøgelsen bad vi både mor (eller evt. far) og den 11-årige selv om at besvare hver sit spørgeskema. Dataindsamlingen blev afsluttet i september 2014 og data ligger klar til forskningsbrug i november 2014.

I august 2012 startede vore pubertetsundersøgelse, og i april 2013 gik vi i gang med at indhente oplysninger om kost og motion hos de nu 14-årige unge deltagere.

I november 2013 startede vores undersøgelse om sundhed og trivsel blandt BSIGs nu voksne mødre. Dataindsamlingen blev afsluttet i november 2014. Data bliver klargjort til forskningsbrug i løbet af december 2014 og januar 2015.

De ældste ”børn” i BSIG fyldte 18 i efteråret 2015 og vi kontakter nu alle vores unge deltagere via digital eller almindelig post og beder dem tage stilling til, om de ønsker at være med i BSIG fremover. Kun få melder fra og det giver basis for nye undersøgelser – også når de unge selv begynder at stifte familie.

Vi håber, at alle jer, der deltager, vil blive ved med at være aktive og svare på vores skemaer i mange år fremover!

Sidst redigeret 31. august 2017

Relateret indhold

Kontakt

Bedre sundhed i generationer

Aya Fabricius
Inger Kristine Meder

Tlf.: 3268 8121
Tlf.: 3268 3957