Tema om sygdomme fra skovflåter

Hvert år bliver et meget stort antal danskere bidt af en skovflåt, og mange bliver bekymrede for om de kan være smittet med fx borrelia. Her kan du få råd om, hvordan du forebygger flåtbid og fjerner en skovflåt samt læse mere om de vigtigste sygdomme, der kan overføres fra flåter til mennesker.

Forebyggelse af flåtbid

Skov og græsklædt vegetation er områder med mange flåter. Her bør du tage tøj og sko på, der dækker huden, særligt omkring fødder og ben, dvs. lange bukser, strømper og støvler. Tøj i lyse farver gør det desuden lettere at se og dermed fjerne eventuelle flåter på tøjet.

Flåt der har bidt sig fast på huden

Flåter bider sig fast for at suge blod. De skal have ét blodmåltid i hvert af deres tre udviklingsstadier (larve, nymfe og voksenstadium). Foto: ECDC/Guy Hendrickx

Undersøg dig jævnligt for flåter og vær særligt opmærksom på de fugtige og varme steder på kroppen, dvs. nakke, lyskeregionen, armhuler, knæhase, bag øret og hovedbunden.

Få også gerne en anden person til at tjekke de steder på kroppen, hvor det er svært selv at se ordentligt efter, fx på ryggen og i hovedbunden.

Hos børn skal man være særligt opmærksom på, at flåter kan sidde i lysken, hovedbunden og bag ørerne.

Sådan fjerner du en skovflåt

Brug gerne en pincet eller flåtfjerner til at fjerne flåten. Såfremt dele af flåten sidder fast i huden, kan der komme en lokal reaktion. Denne indebærer ingen risiko for smitte, men der kan efterfølgende komme en bakteriel infektion i såret. Der findes forskellige slags flåtfjernere, som bl.a. kan købes på apoteket.

Hvilke sygdomme kan overføres fra flåter til mennesker?

Borrelia

Den almindeligste årsag til sygdom hos mennesker skyldes bakterien borrelia, som i de fleste tilfælde kan behandles og helbredes, uden at patienten får varige mén. Hvis man mistænker neuroborreliose (dvs. lammelser efter flåtbid), skal patienter henvises til en specialafdeling på et sygehus med henblik på udredning.

Læs mere om borrelia.

Tick-borne encephalitis (TBE)

Flåterne også overføre en anden sygdom, tick-borne encephalitis (TBE). Det er en sjælden sygdom, som findes i bestemte områder i fx Sverige, Tjekkiet, Østrig og de baltiske lande. I Danmark er næsten alle tilfælde forbundet med ophold på Bornholm. I 2008 og 2009 blev to tilfælde beskrevet fra Tokkekøb hegn i Nordsjælland. Der er ikke fundet yderligere tilfælde i Tokkekøb hegn siden den gang, og det formodes, at der ikke længere er risiko for TBE på Sjælland.

Læs mere om TBE.

Andre flåtbårne infektioner

Flåter kan bære på mange forskellige mikroorganismer, men bortset fra borrelia er de andre mikroorganismer kun meget sjældent årsag til sygdom hos mennesker i Danmark. Det er især personer uden milt eller med nedsat immunforsvar, der efter et flåtbid er i risiko for at få de sjældne sygdomme. Der er ikke en systematisk overvågning af de sjældne flåt-bårne sygdomme.

En undersøgelse af flåter båret af hunde i Syd- og Vest-Danmark viste, at 15 % af hundene bar på flåter inficeret med borrelia og 7 % bar på blodparasitten babesia.

Derudover er flåterne blevet undersøgt for Neoehrlichia mikurensis, Bartonella henselae, rickettsia og Francisella tularensis og blev fundet positive med følgende procenter: 1 %, 0,6 %, 17 % og 0 %. For borrelia var den dominerende art B. afzelii og for rickettsia var det R. helvetica, der begge kan forårsage sygdom hos mennesker. Neoehrlichia mikurensis er tidligere påvist i flåter indsamlet på Bornholm, i Tokkekøb Hegn og i Viborg.

Bartonella henselae overføres primært fra katte og er årsag til kattekradssyge, men flåter spiller formentlig også en rolle ved overførsel af bakterien til mennesket. Ligeledes kan Francisella tularensi, som dog ikke blev påvist i den aktuelle undersøgelse, overføres via flåter og er årsag til Tularæmi – kendt under den danske betegnelse ”harepest”.

Sidst redigeret 13. juli 2017

Pjece om flåter...

Pjecen om flåter er udarbejdet af Statens Serum Institut
som en del af EU-InterReg ØKS-projektet ScandTick
Innovation.

Forside til pjecen

Eksternt link

Om skovflåter på Miljøstyrelsens hjemmeside

Digitalt undervisningsmateriale om flåter, som kan bruges i skoleklasser, spejdergrupper og andre foreninger.