Fald i tilslutningen til HPV-vaccination

Blandt piger født i 2003 er der set et stort fald i tilslutningen til HPV-vaccination. Således var kun halvt så mange vaccineret ved opgørelsen midt i november, som for den forrige årgang på tilsvarende tidspunkt.

Nye tal fra SSI, som opgør vaccinationstilslutningen i børnevaccinationsprogrammet, for vacciner givet til midt november 2015 viser, at 24 % af årgang 2003 er blevet HPV-vaccineret på opgørelsestidspunktet. Tallene er opgjort før alle piger er fyldt 12 år, som er den anbefalede vaccinationsalder, og først ved afslutningen af 2016 vil alle piger fra årgang 2003 være fyldt 13 år.

Sammenlignes med årgang 2002 på samme tidspunkt forrige år, var 49 % vaccineret. Det vil sige, at for årgang 2002 var 1 ud af 2 piger HPV-vaccineret, men for årgang 2003 er foreløbig kun 1 ud af 4 piger HPV-vaccineret.

Det betyder, at i en foreløbig opgørelse før alle piger er fyldt 12 år, at kun halvt så mange piger født i 2003 sammenlignet med piger født i 2002 er blevet HPV-vaccineret.

Denne opgørelse omhandler vaccinationer givet til midt november 2015. Det har været et år med megen omtale på fjernsyn, aviser og sociale medier om HPV-vaccinerede kvinder, der er blevet syge.

”Det er meget forståeligt, at det kan have ført til bekymring i de danske børnefamilier, som måske har udskudt beslutningen om HPV-vaccination eller besluttet ikke at tage imod tilbuddet.”
Afsnitsleder Palle Valentiner-Branth, Afdeling for Infektionsepidemiologi, Statens Serum Institut

 12 år er den anbefalede alder til HPV-vaccination, men tilbuddet om gratis HPV-vaccination i børnevaccinationsprogrammet gælder indtil pigen er fyldt 18 år.

Rapporter fra EMA og WHO: Ikke dokumentation for sikkerhedsproblemer ved vaccine

I november 2015 offentliggjorde Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) en sikkerhedsgennemgang som viser, at der ikke er data, der peger på sammenhæng mellem HPV-vaccinen og syndromerne POTS og CRPS, og at EMA ikke finder grund til at ændre information om vaccinens anvendelse.

I december 2015 afgav WHO’s globale komite for vaccinesikkerhed (Global Advisory Committee on Vaccine Safety - GACVS) en udtalelse vedrørende sikkerheden ved HPV-vaccinerne. I lighed med EMA vurderede GACVS, at der på baggrund af den eksisterende viden ikke er dokumentation for sikkerhedsproblemer, der giver anledning til at ændre brugen af vaccinerne.

”Vi kan håbe, at rapporterne fra EMA og WHO kan bidrage til, at der kommer fornyet interesse for programmet, så især årgang 2003 får lavet aftale med deres læge om vaccination. Det er vigtigt at fremhæve, at danske kvinder allerede nu er begyndt at høste gevinsterne af HPV-programmet. Et markant fald i tilslutningen vil betyde, at den samlede effekt bliver mindre med dertil følgende sygelighed som fx keglesnit – der kunne være blevet forebygget”
Palle Valentiner-Branth
Palle Valentiner-Branth

Kontakt

Palle Valentiner-Branth, Afdelingschef, Infektionsepidemiologi & Forebyggelse
T. 32683269 @. pvb@ssi.dk Se profil