Nye tal fra monitorering af udredningsretten

Statens Serum Institut offentliggør i dag nye tal fra monitorering af udredningsretten. Monitoreringen omfatter patienter henvist til det somatiske sygehusvæsen.

Udredningsretten for somatiske patienter indebærer, at patienter har ret til at blive udredt inden for 30 dage efter henvisning, hvis det er fagligt muligt. Hvis ikke det er muligt, skal regionen inden for samme frist udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.

De nye tal fra monitoreringen indeholder opgørelser for 2.-4. kvt. 2014 af:

  • patienternes udredningsforløb, herunder udredning inden for 1 måned
  • udarbejdelse af udredningsplaner
  • andelen af patienter efter endt udredning, som har ret til udvidet frit sygehusvalg, hhv. 1 måned eller 2 måneder

Se data fra opgørelserne på eSundhed.dk

Det skal understreges, at tallene skal fortolkes med varsomhed, da de bygger på en ny moniteringsmodel samt registreringspraksis i regionerne, som fortsat er under indfasning.