Flere lever med kræft, færre får diagnosen

Antallet af nye kræfttilfælde er faldet for fjerde år i træk, når befolkningssammensætningen tages i betragtning. Det viser opgørelsen fra Cancerregistret 2013, som offentliggøres i dag.

I 2013 er der registreret 37.075 nye kræfttilfælde i Danmark (incidens), viser årsopgørelsen fra Cancerregistret. Det samlede antal er nogenlunde det samme som i 2012, hvor 37.472 blev diagnosticeret.

Incidensraten - hvor antallet af nye kræfttilfælde vægtes i forhold til den samlede befolkning, faldt en smule i 2013 i forhold til 2012. Og det er fjerde år i træk, at incidensraten er faldet, efter at den i mange år har været stigende.

Incidens pr. 100.000 personer fordelt efter køn, pr. år 2004-2013 (aldersstandardiseret)

Incidens pr. 100.000 personer fordelt efter køn, pr. år 2004-2013 (aldersstandardiseret)

I årene 2007-2009 var der en særlig kraftig stigning i kræftincidensen. Dette skyldtes især, at der blev indført brystkræftscreening i hele landet. Samtidig fik mange mænd testet deres PSA-tal for at se, om det gav mistanke om prostatakræft. Dermed blev en del kræfttilfælde opdaget tidligere, end de ellers ville være blevet. Incidensen for begge disse hyppige kræftformer er siden vendt tilbage til et lavere niveau.

Effekt af screening for brystkræft og anvendelse af PSA måling for prostatakræft på incidens pr. 100.000 mænd/kvinder, aldersstandardiseret, pr. år 2004-2013

Effekt af screening for brystkræft og anvendelse af PSA måling for prostatakræft på incidens pr. 100.000

Det er først og fremmest hos mændene, at kræftincidensen er faldet over flere år. Ud over et fald, når det gælder prostatakræft, er der fald i kræft i mandlige kønsorganer, kræft i hjerne, modermærkekræft samt kræft i luftveje.

For kvinderne ses der fald i kræft i tyktarmen, kræft i æggestokke og kræft i hjerne. Når det gælder lungekræft, er incidensen fortsat steget – modsat hos mændene, hvor incidensen er faldet over en årrække.

Hvor lungekræft for få år siden langt oftere ramte mænd end kvinder, er kurverne ved at nå hinanden. For begge køn gælder det, at kræft i lunge, bronkier og luftrør er den næsthyppigste kræftform.

Incidens af lungekræft, pr. 100.000 mænd/kvinder, aldersstandardiseret, pr. år 2004-2013

Incidens af lungekræft, pr. 100.000 mænd/kvinder, aldersstandardiseret, pr. år 2004-2013

Årsagen til kræft i lunger, bronkier og luftrør er helt overvejende rygning. Det tager mange år for lungekræft at udvikle sig, så resultatet af forebyggelsestiltag i forhold til at nedsætte antallet af rygere kan først ses efter en årrække. Det anslås, at forekomsten af lungekræft afspejler tobaksforbruget mindst 15 år tidligere.

Læs hele årsopgørelsen fra Cancerregisteret (PDF)

Læs om Cancerregisteret