PDF-ikonPrintikon

Udbrud af livstruende E. coli-infektioner i Tyskland

De tyske myndigheder registrerer i øjeblikket et øget antal alvorlige diaré-tilfælde og tilfælde af nyresvigt, især i Nordtyskland. Sygdomstilfældene skyldes infektion med en bestemt E. coli-bakterie (VTEC, verocytotoksin-producerende E. coli). Det kan ikke udelukkes, at danskere er blevet syge i forbindelse med dette udbrud

De tyske myndigheder har i de seneste uger registreret et øget antal alvorlige diaré-tilfælde og tilfælde af nyresvigt. Sygdomstilfældene er især set i Nordtyskland og skyldes infektion med en bestemt E. coli-bakterie (VTEC, verocytotoksin-producerende E. coli).
Man formoder, at smittekilden er en fødevare, og de tyske myndigheder arbejder intensivt på at finde denne.

Det kan ikke udelukkes, at danskere er blevet syge i forbindelse med dette sygdomsudbrud. Indtil videre er der dog ikke kendskab til sygdomstilfælde i Danmark.

Der er ingen restriktioner i forbindelse med rejser til Tyskland.

Søg læge ved alvorlig diarésygdom

Det er vigtigt, at patienter med alvorlig diaré-sygdom (især blodig diaré) søger læge med henblik på korrekt diagnose.
Man skal være særligt opmærksom på sygdomstilfælde blandt personer, der i maj måned har været i Tyskland eller har spist fødevarer hjembragt fra Tyskland.

Landets læger skal sikre, at patienter med blodig diaré eller symptomer på nyresvigt i form af hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS) omgående bliver undersøgt for VTEC-bakterier ved indsendelse af afføringsprøve til en klinisk mikrobiologisk afdeling der udfører PCR-diagnostik for VTEC.
Evt. oplysninger om rejse til Tyskland og/eller relevant eksponering for fødevarer bør angives ved indsendelse af prøve.

Husk, at tilfælde af VTEC og HUS er individuelt anmeldelsespligtige sygdomme.

Om sygdomsudbruddet

Siden anden uge af maj 2011 har Robert Koch Instituttet i Berlin registreret mere end 140 tilfælde af hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS) fortrinsvist blandt voksne kvinder.
HUS er en meget alvorlig sygdom, der er karakteriseret af blodig diaré forværret med nyresvigt, blødningsforstyrrelser og undertiden andre alvorlige symptomer. Indtil videre er der kendskab til to dødsfald.

Tilfældene har især været lokaliseret til Nordtyskland herunder Hamborg-området og Slesvig-Holsten.
Der er dog også tilfælde i andre dele af Tyskland.
Man formoder, at det reelle antal syge er højere end det rapporterede, og billedet udvikler sig hurtigt.

Desuden er der konstateret enkelte tilfælde af VTEC-diaré og HUS i Sverige blandt hjemvendte fra Tyskland. De fleste af disse tilfælde omfatter 12 personer, der blev syge i forbindelse med en golfrejse.

I det aktuelle udbrud, må det formodes, at:

  • der er tale om en smittekilde (fødevare), der i særlig grad appellerer til voksne kvinder
  • bakterien er af en art, der hyppigt kan medføre HUS.

Om nyresvigt (HUS) og VTEC

HUS skyldes ofte infektion med en speciel diaréfremkaldende E. coli-bakterie: VTEC, også kaldet EHEC eller STEC.

Symptomerne på VTEC-infektion dækker et spektrum fra kortvarig, ublodig diaré, over svær blodig diaré med voldsomme mavesmerter til alvorlige komplikationer som HUS og dødsfald.
HUS ses især hos børn, men i det aktuelle udbrud er der tale om især voksne patienter.

VTEC findes blandt kvæg og andre drøvtyggere, og ofte er smittekilden produkter af oksekød, ikke-varmebehandlede mælkeprodukter eller fødevarer der er forurenet med kogødning. Dette kan dreje sig om spiseklare grøntsager, salatgrønt og bær.

Forurenet drikke- eller badevand, eller direkte kontakt med dyr er også en mulig smittekilde. Endelig kan bakterien smitte ved kontakt mellem personer.

Robert Koch Instituttet i Berlin vurderer, at smittekilden i det aktuelle udbrud næppe er oksekødsprodukter eller mælkeprodukter.

Læs mere

Robert Koch Institut - Informationen zum EHEC/HUS-Ausbruchsgeschehen (tysk)

Smittskyddsinstitutet - EHEC-utbrott i Tyskland – svenska resenärer smittade (svensk)

SSI's sygdomsleksikon - E. coli-infektion, herunder VTEC

SSI's sygdomsleksikon – hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS)

Diagnostisk håndbog

Fødevarestyrelsen - om køkkenhygiejne

Fødevarestyrelsen - om kontakt til dyr 

Søg i nyheder: