Vaccinedag 2018

Statens Serum Institut inviterer til en lærerig informationsdag den 25. september 2018 for praktiserende læger og praksispersonale med sundhedsfaglig baggrund vedrørende vacciner og vaccination, med fokus på børnevaccinationsprogrammet.

Læge med baby

Formål
At informere om seneste nyt ift. børnevaccinationsprogrammet og vaccinationsrelaterede spørgsmål.

Målgruppe
Praktiserende læger og praksispersonale som arbejder med vaccination.

Program
Emner vil bl.a. omfatte: mæslinger, vaccination af børn og voksne i influenzasæsonen, Det Danske Vaccinationsregister (DDV), HPV-vaccination, praktisk gennemgang om tilpasning til børnevaccinationsprogrammet og utilsigtede hændelser. Se det fulde program

Tid og sted
Den 25. september 2018 kl. 8:30 - 16:00 på Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

Deltagerpris
Deltagerprisen er kr. 1.100,00 ekskl. moms pr. person. Fakturering vil ske til ydernummer-adressen på det tilmeldte antal deltagere umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb 10. september. Tilmelding er bindende. Deltagelse er efter "først til mølle-princippet", da der er begrænsede pladser.

Tilmeldingsfrist og information
Tilmeldingsfrist: 21. september 2018. Tilmelding via SSI hjemmeside.

Hvis der er spørgsmål i relation til børnevaccinationsprogrammet som evt. ønskes besvaret på dagen, kan disse sendes allerede ved tilmelding, således at vi kan sikre, at disse besvares gennem undervisningen. Tilsvarende må I gerne komme med eksempler på cases om personer, som ikke er fuldt vaccinerede, hvad er grunden til dette? I er selvfølgelig velkomne til også at stille spørgsmål på selve dagen.

PLO
Kurset er godkendt af PLO, Fonden for Almen Praksis, og der kan derfor søges refusion under aktivitetsnummer 2018-0909

Alle felter markeret med * skal udfyldes
Alle deltagernavne skal anføres i feltet "Deltagernavn"

Deltager(e)

Sidst redigeret 27. august 2018