PDF-ikonPrintikon

SSI Vaccinedag 2017

Statens Serum Institut inviterer til en lærerig informationsdag den 11. september 2017 for praktiserende læger og praksispersonale med sundhedsfaglig baggrund vedrørende vacciner og vaccination, med fokus på børnevaccinationsprogrammet.

Statens Serum Institut

Formål
At informere om seneste nyt ift. Børnevaccinationsprogrammet og vaccinationsrelaterede spørgsmål.

Målgruppe
Praktiserende læger og praksispersonale som arbejder med vaccination.

Program
Emner vil bl.a. omfatte: mæslinger i Europa, vaccinetvivl, allergiske reaktioner, Det Danske Vaccinationsregister (DDV), HPV vaccination, praktisk gennemgang om tilpasning til børnevaccinationsprogrammet og vaccination af risikogrupper. Se det fulde program

Tid og sted
Den 11. september 2017 kl. 8:30 - 16:00 på Crowne Plaza Copenhagen Towers, Ørestads Boulevard 114-118, 2300 København S

Deltagerpris
Deltagerprisen er kr. 1.100,00 pr. person. Fakturering vil ske til ydernummer adressen på det tilmeldte antal deltagere umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb 7. september. Tilmelding er bindende. Deltagelse er efter "først til mølle-princippet", da der er begrænsede pladser.

Tilmeldingsfrist og information
Tilmeldingsfrist: 7. september 2017

Tilmelding til vaccinedag 2017 kan foretages her.

Hvis der er spørgsmål i relation til børnevaccinationsprogrammet som evt. ønskes besvaret på dagen, kan disse sendes allerede ved tilmelding, således at vi kan sikre, at disse besvares gennem undervisningen. Tilsvarende må I gerne komme med eksempler på cases om personer som ikke er fuldt vaccinerede, hvad er grunden til dette? I er selvfølgelig velkomne til også at stille spørgsmål på selve dagen. I bedes om muligt medbringe smartphone eller Ipad til brug ved undervisning.

PLO
Kurset godkendes af PLO, Efteruddannelsesfonden, og der kan derfor søges refusion under et aktivitetsnr. som vil blive informeret om her senere.

Sidst redigeret 11. august 2017