PDF-ikonPrintikon

Intradermal injektion mod tuberkulose

For at minimere risikoen for abscesser (bylder) på injektionsstedet skal BCG Vaccine administreres intradermalt.

Der anvendes en steril 1,0 ml éngangssprøjte påsat en kort kanyle (25-26 G).

Jet injectors eller "multiple puncture" anordninger må ikke anvendes.

 

Opløsning af vaccineprodukt før injektionFigur 1

Før injektion rekonstitueres (opløses) den frysetørrede vaccine som følger:

Den frysetørrede vaccine tilsættes den angivne mængde af den medfølgende sauton/diluent.
Vaccineopløsningen vendes omhyggeligt, til den fremtræder homogen med et let gulligt skær.

Undgå kraftig omrystning!

 

 

 

 

Intradermal injektion mod tuberkulose på ydersiden af barns overarm  Figur 2

Det anbefalede injektionssted for både børn og voksne er ydersiden af overarmen, ca. 1/3 nede, svarende til musculus deltoideus' distale insertion (tilhæftning).

Injektionsstedet skal være rent og tørt, og der bør ikke anvendes antiseptiske midler. Er der anvendt alkohol til at aftørre huden, skal denne fordampe før injektion.

 

 

 

 

Injektionssituation Figur 3

Huden spændes ud mellem tommel- og pegefinger.

Kanylen holdes omtrent parallelt med hudoverfladen.

Ved indførelsen skal kanylespidsens skrå kant vende opad, således at kanyleåbningen er synlig.

 

 

 

 

InjektionsteknikFigur 4

Kanylen indføres ca. 2 mm og skal være synlig under epidermis.

Vaccinen indgives herefter langsomt

 

 

 

 

 

Bleg blære Figur 5

Fremkomst af en bleg blære er tegn på, at vaccinen er indgivet korrekt intradermalt.

 

 

 

Sidst redigeret 14. juni 2016