PDF-ikonPrintikon

Administrativ medarbejder til Data integrations- og analyse sekretariatet (DIAS)

Deadline for application: 01 September 2017

Sekretariatet søger en administrativ medarbejder med tiltrædelse snarest.  
 
Om os  
DIAS er et nydannet sekretariat med ca. 10 medarbejdere under Infektionsberedskabet (IB) på Statens Serum Institut (SSI).  
 
Som led i en større omstrukturering på SSI i starten af 2017, blev kompetencer inden for sundheds-IT og dataanalyse samlet i en fælles enhed. DIAS hovedopgaver omfatter bl.a. drift af store nationale IT systemer som MiBa og HAIBA og internt på SSI at skabe sammenhæng imellem de mange databaser og IT-systemer som i tidens løb er blevet udviklet på SSI.  
 
DIAS varetager både udvikling, integration, konsolidering, drift og dokumentation af IT-systemer, der bidrager til overvågningen af smitsomme sygdomme i Danmark. Vi leverer dataanalyser til overvågningsformål og til forskning og videreudvikling af diverse overvågningssystemer. Vi understøtter også overvågningen af de danske vaccinationsprogrammer.  
 
Dit arbejde  
Du vil skulle samarbejde tæt med sekretariatets leder og medarbejdere i en flad organisationsstruktur. DIAS har et stort behov for at få struktureret og løftet hele sit dokumentationsområde, som du vil blive ansvarlig for. En væsentlig forudsætning er, at du har kendskab til eller interesse for at lære om databaser, dataforståelse og IT sikkerhed.  
 
Almindelige sekretæropgaver, som at arrangere møder, bestille rejser mm., vil også være en del af dine opgaver.  
DIAS har brug for en medarbejder, der aktivt vil være med til at præge udviklingen af vores nye sekretariat.  
 
Dine primære arbejdsopgaver:  
• Dokumentere i forbindelse med drift og udvikling af IT-systemer  
• Bistå med afdelingens administrative opgaver som planlægning af møder, journalisering, fakturering og lignende sekretæropgaver  
• Understøtte daglig monitorering af IT-systemer og faste data leverancer  
• Deltage i diverse projektgrupper som koordinator og referent m.m.  
• Vedligeholde hjemmesider  
• Du vil derudover kunne varetage andre opgaver afhængigt af kvalifikationer og interesser.  
 
Din uddannelse og erfaring  
• Du kan være uddannet som sekretær, sundhedsinformatiker, datamatiker, sygeplejerske, eller lignende.  
• Erfaring/kendskab til sundheds IT og sundhedsområdet er en fordel, men ikke et krav.  
 
Dine personlige kvalifikationer  
• Evne til at kunne arbejde selvstændigt, have overblik, tage initiativ og påtage sig ansvar  
• Erfaring med IT dokumentation eller tests  
• Gode samarbejdsevner  
• Basale IT kundskaber  
• Interesse og flair for databaser og dataforståelse  
• Beherske flydende dansk og engelsk i skrift og tale  
• Erfaring inden for journalisering og journaliseringssystemer.  
 
Om ansættelsen  
Afhængig af din uddannelsesbaggrund vil ansættelsen enten ske i henhold til gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftalen for sygeplejersker i staten. Eller i henhold til gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK/Stat eller HK/stat-samdata.  
 
Kontakt os gerne  
Få mere at vide om stillingen ved at ringe til overlæge Marianne Voldstedlund, tlf. 32683356.  
 
Er du interesseret?  
Klik på "søg stillingen" og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 36-37.  
 
Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.