PDF-ikonPrintikon

17-Hydroxyprogesteron (R-nr. 508)

Indikation

Formodning om adrenogenitalt syndrom (AGS), kontrol af behandling for AGS.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Serum 1 mL
  • Blod uden tilsætning 3 mL

Om formiddagen kl. 8 - 10. Diagnostisk prøve fra menstrueret kvinde bør tages i follikulærfasen.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres via WebReq i modulet "Klinisk Kemi" eller på blanket nr. 5 "Klinisk biokemi" (grøn kant).

Svar

nmol/L.

Svartid

Svar afgives 2 - 3 uger efter prøvens modtagelse.

Hastesvar: Kun efter telefonisk aftale.

Tolkning og reference-værdier/interval

Koncentrationen er lav hos kvinder efter menopausen og hos børn, dog er koncentrationen forhøjet i første leveuger. I menstruationscyklus er niveauet lavt i follikulærfasen. I forbindelse med ovulationen stiger indholdet til et maksimum midt i lutealfasen og falder derefter igen. Koncentrationen er stærkt forhøjet ved ubehandlet kongenit adrenogenitalt syndrom (AGS) med 21-hydroxylase defekt. Ved late-onset AGS ses en forhøjelse, dog oftest mindre end ved egentligt AGS. Basale værdier over 9 nmol/l indikerer AGS, og stimulationstest af binyrebarken med Synacthen kan være indiceret. Stærk forhøjet koncentration af 17-hydroxyprogesteron i området 30 nmol/l en time efter i.v. indgift af Synacten indikerer 21-hydroxylase defekt (Reproductive Endocrinology 5th Edition).


nmol/L
Persongruppe Normalområde
Børn Født præmaturt < 30
Født til termin, 1. leve måned < 19
6 måneder - pubertet < 4

nmol/L
Persongruppe Normalområde
Kvinder Follikulærfase < 3
Lutealfase < 10
Efter menopausen < 2
Mænd < 8

Bemærkning

Forandringer som ved late-onset AGS kan ses hos i øvrigt raske personer uden kliniske symptomer.
Det kan være indiceret at bestemme cortisol eller 11-DOC sammen med 17-hydroxyprogesteron. Se også androgen status hvor 17-hydroxyprogesteron indgår.

Måleområde og måleusikkerhed

Måleområde Måleusikkerhed
0,1 - 100 nmol/L < 30 % over 0,5 nmol/L
< 40 % under 0,5 nmol/L

Undersøgelsens princip

17-hydroxyprogesteron ekstraheres fra serum med on-line ekstraktion og bestemmes med søjle-kromatografi efterfulgt af tandem massespektrometri. Herved elimineres matrix effekt og interferens fra andre steroider og analyserne er præcise og akkurate også i lave koncentrationsområder. Resultaterne er direkte sammenlignelige med resultater fra andre laboratorier hvor der anvendes samme princip.

Bestillingskode

NPU02460

Svarkode

NPU02460

Sidst redigeret 28. september 2015

Søg diagnostisk undersøgelse

Eller

Kontakt

Medfødte Sygdomme
Hormonlaboratoriet

Tlf.: 3268 8600
Fax: 3268 3878


Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00

Abonnér på nyhedsbrev

Tilmeld dig DIAGNOSTIK-NYT