Poliovaccine (Poliovaccine SSI)

Vaccine mod polio (børnelammelse)
Til injektion

Produktresumé
Poliovaccine SSI

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder 3 typer inaktiveret poliovirus.

Målgruppen for vaccination

Grundvaccination og revaccination af spædbørn fra 2 måneder, børn, unge og voksne mod poliomyelitis såfremt vaccination mod difteri, stivkrampe, kighoste og infektion mod H. influenza type b ikke er aktuel.

Desuden kan rejsende til visse lande blive mødt med krav eller anbefaling om poliovaccination, se Polio i verden.

Vaccinationsdosis

Der gives en grundvaccination bestående af flere doser med forskellige intervaller, der kan eventuelt være behov for en revaccination.
Vaccinen er en orange-rød klar opløsning som efter omrystning er klar til brug.
Poliovaccine kan gives samtidig med andre vacciner, men i forskellige sprøjter og på separate injektionssteder.

For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut sygdom ledsaget af feber bør vaccinationen udskydes.

Personer med overfølsomhed over for et eller flere af indholdsstofferne eller formaldehyd.

I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Graviditet og amning

Erfaring savnes. Der henvises til egen læge. Se dog Rejseråd til gravide.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, utilpashed og feber.

For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Beskyttelsesvarighed

Efter grundvaccination varer beskyttelsen mod polio i mindst 5 år, hvor der gives en revaccination. Efter revaccination mod polio, normalt i femårsalderen, er beskyttelsen meget langvarig, muligvis livslang.